CIOFEST Developing Digital Leadership

Published by Marita Vleugel
March 25, 2024 @ 1:23 PM

Donderdag 21 maart 2024 kwamen meer dan 1000 internationale CIO's, CDO's en digital leaders virtueel én lokaal fysiek bijeen in meer dan 12 Europese landen om met elkaar in gesprek te gaan tijdens #CIOFEST over "Developing Digital Leadership, Digital Renaissance: Reframing Technology Leadership for the Modern Age". Een belangrijk gespreksonderwerp wat (steeds hoger) op de agenda van menig digital leader alsmede hun management staat.

Bekijk de terugblik van CIOFEST over "Developing Digital Leadership":

 
CIOFEST was dit jaar gericht op "Developing Digital Leadership." De conferentie heeft zowel wereldwijde als lokale CIO's, top digitale leiders en IT-executives samen gebracht om belangrijke aspecten van de groei van digitaal leiderschap te verkennen.
 
 • Versterking van digitale vaardigheden voor zakelijk leiderschap: Ontdekking van de rol van de CIO bij het bevorderen van digitale geletterdheid onder zakelijke leiders en het afstemmen van digitale initiatieven op zakelijke doelstellingen. Om er voor te zorgen dat de C-suite echt data- en digitaal vaardig is.
 • Het stimuleren van IT-leiderschap: Ontdekking van strategieën voor het opbouwen en versterken van het IT-leiderschapsteam om innovatie en samenwerking te stimuleren. Planning van je eigen opvolging en een echte 'koningmaker' zijn.
 • Persoonlijke ontwikkeling van CIO's: Er zijn inzichten verkregen in hoe CIO's hun technologische kennis, leiderschapsvaardigheden en persoonlijke groei verder ontwikkelen. Door kansen te benutten en voor zelfverbetering te zorgen?
 • Het vormgeven van de toekomst van digitaal leiderschap: Verkenning van de impact van opkomende technologieën op leiderschap en het voorstellen van de toekomst van digitaal leiderschap. Met kenmerken die de leiders van de toekomst zullen onderscheiden.
Het was een prachtig moment om verbinding te maken, te leren en ervaringen te delen met gelijkgestemde professionals. Leiderschapsvaardigheden en strategieën zijn versterkt voor de succesvolle digitale reis van de toekomst.
 
Tijdens de panneldiscussies zijn veel verschillende eigenschappen en vaardigheden naar voren gekomen die een digital leader of CIO van de toekomst nodig heeft om succesvol te zijn en blijven. 
 
 • Strategisch denken: Het vermogen om de digitale visie van een organisatie te ontwikkelen en te communiceren, en om strategische plannen te formuleren die de organisatiedoelen ondersteunen.
 • Innovatiegerichtheid: Een digital leader moet openstaan voor nieuwe technologieën, trends en innovaties. Ze moeten in staat zijn om innovatieve oplossingen te identificeren en te implementeren die de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie verbeteren.
 • Leiderschap en teambuilding: Het vermogen om teams te leiden, te motiveren en te inspireren in een steeds veranderende omgeving. Dit omvat ook het cultiveren van een cultuur van samenwerking, creativiteit en continue verbetering.
 • Change management: Het vermogen om organisatorische veranderingen te leiden en te beheren, vooral met betrekking tot digitale transformatie-initiatieven. Dit omvat het navigeren door weerstand tegen verandering en het stimuleren van acceptatie en adoptie van nieuwe technologieën en processen.
 • Data-driven decision making: Het vermogen om data te gebruiken als basis voor besluitvorming en om inzichten te genereren die de prestaties van de organisatie verbeteren. Dit omvat het begrijpen van data-analyticsmethoden en het gebruik van data om trends te identificeren, risico's te beoordelen en kansen te benutten.
 • Communicatievaardigheden: Effectieve communicatie is cruciaal voor een digital leader, zowel intern met medewerkers op alle niveaus als extern met klanten, partners en andere belanghebbenden. Dit omvat het vermogen om complexe technische concepten op een begrijpelijke manier uit te leggen en om te kunnen overtuigen en beïnvloeden.
 • Veelzijdigheid en aanpassingsvermogen: De bereidheid en het vermogen om snel te leren en zich aan te passen aan nieuwe technologieën, markttrends en zakelijke vereisten zijn essentieel in de snel veranderende digitale omgeving.
 • Ethiek en verantwoordelijkheid: Een digital leader moet zich bewust zijn van de ethische implicaties van technologie en data, en zich inzetten voor het waarborgen van privacy, veiligheid en compliance binnen de organisatie.
Wat duidelijk in de discussies naar voren kwam, was dat de persoonlijke eigenschappen en sociale skills het verschil kunnen maken om een zeer succesvolle digital leader te zijn. Persoonlijke eigenschappen die als belangrijk werden benoemd zijn:
 
 • Emotionele intelligentie: Het vermogen om emoties te herkennen, begrijpen en beheren, zowel van henzelf als van anderen. Emotionele intelligentie stelt digital leaders in staat om effectief te communiceren, relaties op te bouwen, conflicten op te lossen en teams te leiden.
 • Creativiteit: Het vermogen om out-of-the-box te denken en innovatieve oplossingen te bedenken voor complexe problemen. Creativiteit stelt digital leaders in staat om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te benutten, wat essentieel is in een snel veranderende digitale omgeving.
 • Empathie: Het vermogen om zich in te leven in de gevoelens en perspectieven van anderen. Empathie stelt digital leaders in staat om effectief te communiceren, teams te motiveren en een inclusieve werkcultuur te bevorderen.
 • Flexibiliteit: De bereidheid en het vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en prioriteiten. Flexibiliteit stelt digital leaders in staat om veerkrachtig te zijn en effectief te blijven opereren in een dynamische omgeving.
 • Time management en organisatorische vaardigheden: Het vermogen om tijd en middelen effectief te beheren, prioriteiten te stellen en taken efficiënt uit te voeren. Goed time management en organisatorische vaardigheden zijn cruciaal voor het behoud van productiviteit en het bereiken van doelen.
 • Kritisch denken: Het vermogen om informatie te analyseren, te evalueren en kritisch te denken om weloverwogen beslissingen te nemen. Kritisch denken stelt digital leaders in staat om complexe problemen te doorgronden en effectieve oplossingen te vinden.
 • Doorzettingsvermogen: Het vermogen om vastberaden te blijven en obstakels te overwinnen bij het nastreven van doelen en het implementeren van veranderingen. Doorzettingsvermogen is essentieel voor het succes van digitale transformatie-initiatieven en andere uitdagende projecten.
 • Mentorschap en coaching: Het vermogen om anderen te begeleiden, te coachen en te inspireren om hun potentieel te bereiken. Mentorschap en coaching zijn belangrijk voor het ontwikkelen van talent binnen de organisatie en het bevorderen van een cultuur van groei en ontwikkeling.

CIOFEST begon met een internationale paneldiscussie van internationale experts en digital leaders. 

De internationale panelleden:

Image preview

Na de internationale discussie volgde de uitreiking van het boek. Speciale gast was Artie Debidien (CIO en Commissaris bij DNB), die haar recept voor succes deelde in deze dynamische wereld van modern bedrijfsleiderschap. Ze ontving het eerste exemplaar van deze 3e editie van het Kookboek van Marcel Timmer (Country Manager Red Hat Nederland) en Henk Van den Eeckhout (BD bij Intel Corporation Nederland).

Image preview

Hierop volgde de talkshow "Developing Digital Leadership" met Nederlandse panelleden en met moderator Artie Debidien Commissaris van De Nederlandsche Bank:
No alt text provided for this image

De 3e editie van het internationale CIONET COOKBOOK N°3 is gelanceerd. Dit unieke kookboek bevat recepten voor digitaal succes én recepten voor favoriete gerechten van 20 invloedrijke Europese digital leaders. Nieuwsgierig? Bestel hier jouw exemplaar.
Cookbook 3 - cover


Powered by: CIONET Netherlands in samenwerking met Nederlandse business partners NTT DATA | Fortinet | TOPdesk | KPN | Cognizant | AMS-IX | Entelect | Orange Business
Posted in:CIONET Netherlands

No Comments Yet

Let us know what you think

Subscribe by Email