AI propels smart manufacturing towards a sustainable future

Published by Marita Vleugel
June 13, 2024 @ 3:14 PM

AI propels smart manufacturing towards a sustainable future

De industriële sector ondergaat een belangrijke transformatie waarin automatisering alleen niet langer volstaat. Fabrikanten worden geconfronteerd met strenge regelgeving, kortere productlevenscycli, eisen van consumenten voor duurzaamheid, verstoringen in de toeleveringsketen en voortdurende kostenbeheersing. Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn slimme fabrieken, aangedreven door artificiële intelligentie (AI) en in het bijzonder generatieve AI (genAI), essentieel voor een toekomst van intelligente en duurzame productie. Bekijk de hele blog van onze partner Cognizant: AI stuwt smart manufacturing naar duurzame toekomst.

Van automatisering naar intelligente optimalisatie

De slimme industrie markeert een verschuiving door de integratie van technologieën zoals AI, machine learning (ML) en big data analytics. Met behulp van real-time data van IoT-sensoren en -apparaten, bedrijfsdata en externe gegevens zoals weersomstandigheden, kunnen deze technologieën de productie optimaliseren, veiligheid en duurzaamheid prioriteren en omzetgroei stimuleren.
 

Generatieve AI: De nieuwe katalysator

GenAI gaat verder dan traditionele AI door niet alleen data te analyseren, maar ook nieuwe ontwerpen en oplossingen te creëren. Voorbeelden zijn duurzame productontwerpen, adaptieve inspectiecriteria en geoptimaliseerde toewijzing van middelen voor proactief onderhoud. Dit draagt bij aan minimale uitvaltijd en verhoogde efficiëntie.
 

Huidige toepassingen en voordelen

Industriebedrijven experimenteren al met genAI door speciale teams en proofs of concept (PoC's) in te zetten. Voorbeelden van gebruik zijn AI-assistenten voor technici en gepersonaliseerde trainingsaanbevelingen. Digital twins, virtuele representaties van fysieke objecten, profiteren ook van genAI, wat leidt tot duurzamere en efficiëntere productontwikkeling.
 

Uitdagingen en adoptie

Hoewel genAI veel potentieel biedt, zijn er zorgen over de implementatie op grotere schaal, de noodzaak van standaarden, en mogelijke weerstand van werknemers. Bedrijven moeten data van hoge kwaliteit waarborgen en zorgen voor een evenwichtige adoptie van AI en menselijke samenwerking.
 

Aanbevelingen voor implementatie

Om succesvol te zijn met genAI, moeten bedrijven focussen op waardevolle use cases, een robuuste datastrategie ontwikkelen, werknemers trainen in het gebruik van AI-assistenten en cobots, en een AI Center of Excellence oprichten. Door deze stappen te volgen, kunnen bedrijven de voordelen van genAI maximaliseren en een duurzame, intelligente toekomst realiseren.

Bekijk het gehele blog van Cognizant hier: AI propels smart manufacturing towards a sustainable future

Powered by: CIONET and Cognizant

Cognizant

 

Posted in:CIONET Netherlands

No Comments Yet

Let us know what you think

Subscribe by Email