17e Leergang CIO als Commissaris van start

Published by Marita Vleugel
December 14, 2023 @ 12:22 PM

17e Leergang CIO als Commissaris van start

Op vrijdag 25 oktober start de 16e Leergang CIO als Commissaris speciaal voor Digital Leaders. Mogen we een plek voor jou reserveren? Zo ja, schrijf je dan nu in door een bericht te sturen naar marita@cionet.com of vraag de informatie aan. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Waarom een Leergang CIO als Commissaris?
Deze opleiding (4 dagdelen) is interessant voor Digital Leaders die de ambitie hebben zelf zitting te nemen in een Raad van Commissarissen. Maar de opleiding is ook zeer relevant voor Digital Leaders die regelmatig te maken hebben met hun eigen Adviesraad. Kortom, een mooie gelegenheid om jezelf verder te ontwikkelen, om met jouw vakgenoten in gesprek te komen én met thought leaders die reeds lid zijn van een Raad van Commissarissen van onder andere Rabobank, Deloitte, Siemens, Vastned, Euronext, HVC, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Starbucks en Maastricht UMC.

Van, voor en door Digital Leaders

Na lovende reacties van deelnemers van de voorgaande leergang waaronder CIO's en Digital Leaders van o.a. TVM verzekeringen, Wolters Kluwer, NIBC, Vrije Universiteit Amsterdam, Univé Verzekeringen, Schiphol, Intergamma, Ministerie van BZK, ProRail, Rabobank, ABN AMRO, Universiteit van Amsterdam, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Transavia, ASML, ING, Radbouw, Gemeente Amsterdam, Van Lanschot, Twynstra Gudde, PICNIC, ANWB, ProRail, Triodos bank en Park Mobile wordt deze Leergang onder de bezielende leiding van prof. dr. Edo Roos Lindgreen gegeven. Edo is hoogleraar Data Science in Auditing en Director Executive Programmes aan de Universiteit van Amsterdam na vele jaren als partner bij de CIO adviespraktijk van KPMG te hebben gewerkt. Daarmee heeft Edo scherp zicht op de rol van IT in de boardroom.

Programma

Het programma is een antwoord op de groeiende behoefte aan Toezichthouders met een informatie technologie achtergrond. Opmerkelijk is dat deze discipline nauwelijks vertegenwoordigd is in Raden van Commissarissen en Toezicht. Toezicht houden beperkt zich tot de traditionele aandachtsterreinen. Echter, toezicht houden is meer dan kennis inbrengen. Het is ook een attitude, een aspect dat in het programma meegenomen wordt.

Speciaal voor CIO’s en Digital Leaders heeft CIONET voor (toekomstige) commissarissen deze leergang ontwikkeld omdat we menen dat juist deze groep veel toe kan voegen aan raden van toezicht. In zowel de ontwikkeling als de realisatie van het programma spelen vooraanstaande commissarissen, thought leaders en experts een belangrijke rol. Daarmee ben je als deelnemer niet alleen verzekerd van de juiste en diepgaande inzichten, maar ook van een voortdurende vertaling van theorie naar uitvoering

Meerdere CIONET leden hebben reeds deelgenomen aan voorgaande rondes van de Leergang CIO als Commissaris. De ervaring leert dat 40% van de deelnemers binnen een jaar benoemd worden in hun eerste toezichthoudende functie.

Het programma biedt de deelnemers:

 • Kennis geleverd door specialisten op relevante terreinen;
 • Gelegenheid om te sparren met ervaren commissarissen;
 • Uitwisseling van inzichten en ideeën;
 • Voorbereiding op de non executive rol;
 • Toegang via ons alumni netwerk tot vacatures voor commissarissen;
 • Een platform om te bouwen aan een persoonlijk commissarisnetwerk;
 • Na het volgen van deze leergang worden deelnemers lid van het Alumni netwerk van alle deelnemers van voorgaande commissaris-opleidingen.

De data en onderwerpen:

 • Vrijdag 25 oktober 2024   -   Toekomstbestendig toezicht op basis van geïnformeerde beslissingen, acties en capabele mensen
 • Vrijdag 29 november 2024    -   Governance en innovatie
 • Vrijdag 13 december 2024   -   Financieel Toezicht
 • Vrijdag 31 januari 2025   -   Processen en groepsdynamiek in de boardroom

Aanmelden of meer informatie aanvragen? Mail dan Marita Vleugel.

Posted in:CIONET Netherlands

No Comments Yet

Let us know what you think

You May Also Like

These Stories on CIONET Netherlands

Subscribe by Email