Cloudoptimalisatie van Server Huggers naar Waarde Wegers - Solvinity

Published by Marita Vleugel
September 12, 2023 @ 3:17 PM
 

Cloudoptimalisatie: van Server Huggers naar Waarde Wegers

Hoe kun je de evolutie van organisaties naar optimale cloudimplementatie door de jaren heen beschrijven en welke lessen kunnen we hieruit trekken? Lees het in dit vermakelijke blog van Klaas Heek, Architect bij Solvinity, naar aanleiding van zijn college over cloudoptimalisatie op Nyenrode Business Universiteit. Hij paste de beroemde Gartner Hype Cycle hierop toe en splitste deze op in drie cloud generatieconflicten.

Generatie I: Server Huggers versus Cloud Evangelisten

Ongeveer twaalf jaar geleden ontstond er tijdens een vrijdagmiddagborrel bij Solvinity een discussie tussen Linux- en Windows-engineers, die transformeerde tot een debat tussen voor- en tegenstanders van de public cloud. Tijdens de discussie hield men zijn standpunt nog net zo goed vast als het bierglas, maar onderweg naar huis werd er toch nagedacht over de argumenten van de ander. Het leidde tot nieuwe inzichten over de voordelen van cloudgebruik. Sommigen zagen potentie in de cloud voor websites, waarbij klanten alleen betalen voor gebruik zonder te investeren in hardware. Deze ‘opex in plaats van capex’-benadering was aantrekkelijk en zorgde voor ‘Cloud Evangelisten’, maar ‘cloudwatervrees’ zorgde voor terughoudendheid bij veel organisaties, de ‘Server Huggers’.
 
Als architect bij een managed IT services provider stond ik toen nog aan de kant van de 'Server Huggers'. Deze keuze was gebaseerd op de waarde die Solvinity hechtte aan privacy en security. De twijfels over de toegankelijkheid van klantgegevens door de Amerikaanse overheid versterkten deze keuze. Maar zoals bij bijna elke nieuwe technologie is er dan een hybride variant als tijdelijke oplossing: de hybrid cloud, een combinatie van private en public cloud diensten om optimaal gebruik te maken van cloudvoordelen.
 
De kosten? Die namen helaas niet af, maar toe. Het is een bekend fenomeen dat mensen tijdens de introductie van nieuwe technologie de voordelen overschatten, omdat ze nog geen ervaring hebben met de nieuwe technologie en het gewicht van de huidige inrichting, procedures en kennis onderschatten. De cloud bleek geen eenvoudige technische verschuiving of ‘just another datacenter’, maar een geheel nieuwe manier van werken met impact op processen en medewerkers. 
 

Optimaliseer je cloudjourney en haal continu en kostenefficiënt waarde uit cloud
Of je organisatie al een hoge cloudvolwassenheid heeft, of aan het begin van de cloud journey staat: je bent nooit ‘klaar’. De cloudwereld evolueert en innoveert continu, waardoor optimalisatie en modernisatie doorlopend nodig blijven om digitaal toekomstbestendig te blijven. Hoe beweeg je van een initiële migratie naar een toekomstbestendige én optimale cloudomgeving waar je maximale waarde uit blijft halen? 
 
Download het whitepaper en lees over:  
- Het verschil tussen optimalisatie en modernisatie
- De voor- en nadelen van de mogelijke migratiestrategieën
- Hoe je van migratie naar cloudoptimalisatie beweegt
- Hoe je ervoor zorgt dat je op de juiste route blijft
- Efficiëntie, veiligheid en kostenbeheersing op de lange termijn 
 
An English version of the whitepaper ‘Cloudoptimisation’ is available here.
 
12834-solvinity-whitepaper-optimalisatie-Voorkant_M

 

Generatie II: Wendbare Wendy’s versus Control Freaks

Cloud Evangelisten kregen uiteindelijk gelijk: de cloud was geen hype maar een game-changer. Dit leidde tot nieuwe leveringsmodellen, waaronder SaaS. De mensheid blijkt ontzorgd te willen worden door een portfolio van ‘pay-for-use’ abonnementen. Dat biedt meer flexibiliteit en ook meer tijd om bezig te zijn met de echt belangrijke zaken: je (core)business. 
 
De verschuiving naar wendbaarheid en nieuwe werkmethoden was merkbaar. Het aantal IaaS-, PaaS- en SaaS-diensten explodeerde. Ook de werkwijze veranderde in die tijd. Het vanuit de software community opgestelde Agile Manifesto leidde tot nieuwe werkmethoden. De ‘Wendbare Wendy’s’ drongen in hun lean outfit, ondersteund door guru’s met rituelen, de kantoorpanden binnen. Iedereen wilde wendbaar zijn en dacht de werkwijze van een Japanse fabriek, Netflix of Spotify te kunnen ‘mappen’ op de eigen organisatie. Dat bleek nog best een pittige opgave. We ontdekten dat het voeren van religieuze oorlogen bij een kletterende waterval niet zo zinvol is. Het is verstandiger op het goede moment de juiste stroming te kiezen.  
 
Goedkoper? Nee, dat niet. Tijdens de industriële revolutie (1865) ontdekte de Engelse econoom Jevons dat het efficiënter gebruik van steenkool leidde tot een toename in plaats van de verwachte afname van de steenkoolconsumptie. Bij het gebruik van cloudtechnologie zien we deze Jevons-paradox ook terug. De toegang tot cloud services is zó laagdrempelig, dat dit niet leidt tot de beoogde kostenverlaging maar tot een kostenverhoging. Dit wordt versterkt in situaties waar cloudtechnologie wordt ingezet naast het handhaven van bestaande ‘traditionele’ systemen, wanneer er bijvoorbeeld geen capaciteit beschikbaar is om deze uit te faseren of te migreren.
 
Hierdoor ontstond de behoefte aan betere controle en beheer door, in de volksmond ook wel de 'Control Freaks' genoemd. De spanning tussen wendbaarheid en controle was voelbaar, maar leidde tot een evenwicht dat nodig was voor effectieve implementatie.
 
Solvinity NL2023 Cloudoptimalisatie van Server Huggers naar Waarde Wegers (2)
 

Generatie III: Henna Henny’s versus Waarde Wegers

De wereld veranderde snel, met aandacht voor duurzaamheid, privacy en de impact van technologie. De schaduwzijde van de public cloud werd duidelijk en er ontstond discussie over een 'decentrale cloud'. Privacy bleef een issue, maar nieuwe technologieën zoals AI en biotechnologie veranderden de context nog verder. Digitale technologie kreeg zowel lof als kritiek voor haar impact op de samenleving. Voor we het weten, bevinden we ons ergens op de steile helling van de Web 3.0 hype. De eerste profeten roeren zich alweer.
 
Zonder oordeel. Want we moeten meebewegen. Onderzoeken of er relevante ontwikkelingen zijn die onze waardeketen efficiënter en effectiever maken en ons tegelijk inzetten voor een beter klimaat voor onze kleinkinderen. Waakzaam blijven voor het gebruik van onze gegevens door ‘gratis’ diensten en de macht van dienstverleners die ons inmiddels beter lijken te kennen dan wij onszelf begrijpen.
 
Het werd duidelijk dat cloudoptimalisatie meer omvatte dan technologie alleen. Het draaide om waardecreatie en duurzaamheid. De inzet van cloudtechnologie werd steeds verfijnder en gericht op de ketenwaarde. Samenwerking werd belangrijker dan ooit, wat resulteerde in 'BizDevSecFinOps'.
 

Cloudoptimalisatie vraagt om een integrale benadering

Als iets duidelijk is geworden uit de verschillende standpunten en belangen die je op je cloudjourney tegen kunt komen is het, dat cloudoptimalisatie om een integrale benadering vraagt. Van de vroege discussies over ‘capex versus opex’ en privacy en security, tot de balans tussen wendbaarheid en controle, en uiteindelijk de nadruk op waardecreatie en duurzaamheid. Cloudoptimalisatie is een voortdurende evolutie die vraagt om een holistische benadering die verder reikt dan technologie alleen. 
 
Optimaliseren betekent iets zo gunstig mogelijk maken door de best passende oplossing in te zetten. Dat gaat verder dan alleen technisch advies opvolgen. ‘Best passend’ betekent vooral het vinden van oplossingen die passen bij de maatschappelijke, zakelijke, controle- en IT-context. Het verband tussen cloudtechnologie en de waardepropositie van een organisatie moet duidelijk zijn om effectieve optimalisatie te bereiken.
 

Powered by CIONET Netherlands business partner:

Solvinity

 

Posted in:CIONET Netherlands

No Comments Yet

Let us know what you think

Subscribe by Email