2023 Ransomware Global Research Report Fortinet

Published by Marita Vleugel
July 11, 2023 @ 3:21 PM

 

2023 Ransomware Global Research Report

The Growing Sophistication of Ransomware Makes Every Organization a Target

Fortinet heeft onlangs 569 leiders en besluitvormers op het gebied van cyberbeveiliging ondervraagd. Dit waren organisaties van elke omvang en uit alle sectoren over de hele wereld om inzicht te krijgen in hun perspectieven op ransomware. Hoe het hun organisaties heeft beïnvloed, en wat strategieën die ze hebben om een (​​potentiële) aanval te onderscheppen.

Meer dan 80% van de respondenten zegt zich "zeer" of "extreem" zorgen te maken
over de dreiging van ransomware, maar ook een vergelijkbaar aantal (78%) ondervraagde organisaties geloven dat ze "zeer" of "extreem" bereid zijn om een inbraak te voorkomen. Ondanks dat, is nog steeds de helft van de ondervraagde organisaties slachtoffer geworden van een aanval vorig jaar.

 

Post Card Banner Fortinet NL20230711

Van de organisaties die een ransomware-incident meemaakten, zei 71% dat ze ten minste een deel van het gevraagde losgeld hadden betaald, hoewel 72% aangaf het incident binnen enkele uren (vaak binnen enkele minuten) te hebben ontdekt. En hoewel bijna alle respondenten een cyberverzekering hadden, werden niet alle kosten gedekt of alle gegevens hersteld. Slechts 35% van degenen die door ransomware werden getroffen, herstelde al hun gegevens na het incident.

'While 78% of organizations believe they are “very” or “extremely” prepared to mitigate an attack, 50% still fell victim to ransomware last year.'

Lees het rapport over hoe 'Ransomware isn’t slowing anytime soon': 2023 Ransomware Global Research Report.

Powered by CIONET Netherlands business partner:
Logo Forinet blog

 

Posted in:CIONET Netherlands

No Comments Yet

Let us know what you think

You May Also Like

These Stories on CIONET Netherlands

Subscribe by Email