28 maart 2019 – Toekomst van de voedselketen

Published by Herman van Bolhuis
April 02, 2019 @ 2:09 PM

FutureofFoodChainge

Donderdag 28 maart jongstleden kwamen 20 Digital Leaders vanuit de Food, Agri en Retail sector bijeen om tijdens de Future of Food ChAINge bijeenkomst in de 3D Makers Zone Haarlem onder leiding van Richard Jacobs (Conclusion) en Herman van Bolhuis (CIONET) te discussiëren over het delen van data, ethische dilemma’s hieromtrent en de rol en invloed van technologie op de positie van agrarisch ondernemers, ketenpartners en de consument. Een goed gezelschap en inspirerende sprekers die spraken over Agriculture 4.0. We zijn getuige van de tweede groene revolutie, een digitale deze keer.

De voedselketen – of beter systeem – van de naaste toekomst zal veel meer op allerlei digitale innovatie en data leunen. Hoe gaan we de voedselveiligheid regelen en distribueren en hoe gaan we voedsel kopen en consumeren?

Vraag en aanbod kunnen veel beter worden afgestemd in de toekomst. AI, Blockchain, IoT en Robotics zullen de markt sterk gaan beïnvloeden en vooral autonomer maken. Menselijk handelen in de keten zal gaan veranderen. Daarnaast zitten toezichthouders nog in te veel vaak in de ‘papieren fase’. De technologie zou consumenten de controlerende rol kunnen geven. Maar de prikkels in de keten om dat te regelen zijn op dit moment groot genoeg.

Met sprekers als Richard Jacobs (Conclusion), Jos Tholen (JoinData), Lan Ge (Wageningen University) en Marleen de Rond (ForFarmers) en deelnemers uit het begin en einde van de keten, werd het een hele interactieve middag waar de dilemma’s van datadelen in de keten duidelijk naar voren kwamen.

Tijdens de discussies bleek dat de meerwaarde van het datadelen niet evident is voor alle verschillende spelers binnen deze markt. Teveel transparantie kan concurrenten in de kaart spelen of leiden tot prijsdruk. Het lijkt soms een wereld van uitersten in voedselketen; de productie- en consumptie zijn inefficiënt met elkaar verbonden. Blockchain was een van onderwerpen die vaak in de discussie aan bod kwam. De technologie is er, maar is er voldoende vertrouwen in de integriteit van de data in keten?

Digital Leaders in gesprek tijdens de Future of Food Chainge bijeenkomst 28 maart 2019 in de 3D Makers Zone

Een inspirerende middag vol interessante discussies waar duidelijk uit naar voren kwam dat er genoeg reden is om door te praten. Deze bijeenkomst was de eerste uit een serie van drie community bijeenkomsten voor de Food en Agri branche welke door Conclusion in samenwerking met CIONET worden georganiseerd.

 

De volgende bijeenkomsten staan gepland voor 27 juni en 31 oktober 2019. Digital Leaders vanuit de Retail, Food en Agri branche kunnen zich aanmelden door een bericht te sturen naar Marita Vleugel via marita@cionet.com.

Posted in:CIONET Netherlands

No Comments Yet

Let us know what you think

You May Also Like

These Stories on CIONET Netherlands

Subscribe by Email