CIONET Cloud Connect 2022 już za miesiąc

Published by Ludwik Krakowiak
February 11, 2022 @ 3:53 PM

Już w marcu odbędzie się kolejna edycja największej w Polsce konferencji poświęconej chmurze – CIONET CloudConnect. „Spodziewam się potężnej dawki wiedzy” – zapowiada Michał Furmankiewicz, dyrektor programowy wydarzenia.

Globalna wartość rynku usług chmurowych w 2022 r., jak prognozował Gartner w roku ubiegłym, zbliży się do pułapu 400 miliardów dolarów a dynamika wzrostu to 20 procent rok do roku. Tymczasem w Polsce, jak wynika z danych Eurostatu, jedynie 11% przedsiębiorstw używa rozwiązań chmurowych.

Już pandemia zaktywizowała wykorzystanie chmury w firmach (widzieliśmy to na przykładzie narzędzi do pracy zdalnej). Za tym poszły projekty w innych obszarach. A pamiętajmy o aktywności dostawców chmury w Polsce – w kwietniu 2021 r. zaczął działać polski region Google Cloud, w tym roku zakończona zostanie budowa regionu Microsoft Azure. Amazon Web Services zapowiedział zaś otwarcie nad Wisłą tzw. local zone.

Architektura chmurowa ma jednak swoją specyfikę – używamy gotowych usług dostawcy, z całym ich bagażem zalet ale i wad. W chmurze dużo łatwiej automatyzować pewne procesy, środowiska te mają też przewagę nad on-premise pod względem dostępności niektórych technologii.

Korzystanie z chmury może wiązać się z pułapkami – na najniższym poziomie dotyczącymi kosztów. Tym większego znaczenia nabiera praca architekta IT. Świadoma walidacja posiadanego środowiska, identyfikacja ograniczeń oraz możliwe kierunki rozwiązywania problemów (optymalizować czy przepisywać?) to trudne decyzje, które architekci muszą podejmować.

Nieprzypadkowo o chmurze mówi się, że to „stan permanentnej awarii” – organizacje, idąc do chmury i wiążąc z nią swoją technologiczno-biznesową przyszłość, muszą przygotować się na usterki – spowolnienia, niedostępności usług czy inne niedogodności.

Czy w tych warunkach można mówić o architekturze chmury, skoro nie można być pewnym dostępności rozwiązań? Czy architektura chmurowa w ogóle istnieje?

Na te i inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedź na najbliższym CIONET CloudConnect.

Cloud Connect 2022 – ścieżki tematyczne
W ramach konferencji staramy się adresować problematykę adaptacji chmury i odzwierciedlać trendy związane z popularyzacją rozwiązań cloud.

Pracuję z wieloma klientami z sektorów enterprise/MŚP i jeżeli nie są w trakcie przygotowań, to są w trakcie realizacji projektów chmurowych – mówi Michał Furmankiewicz, dyrektor programowy CloudConnect.

W tym roku na konferencji spotykamy się po raz drugi. Pierwsza edycja wydarzenia zgromadziła 300 uczestników i 70 prelegentów z Polski i zagranicy a w ciągu dwóch dni odbyło się aż 99 sesji dyskusyjnych i 47 prezentacji.

Cloud Connect 2022 organizujemy wokół ośmiu głównych haseł (hashtagów).

W ramach ścieżki #Adoption&ChangeManagement porozmawiamy o procesie zarządzania zmianą (chmura to nie tylko technologia ale przede wszystkim zmiana organizacyjna), a w ścieżce #BusinessSolutions – jak wykorzystać chmurę do budowania przewagi konkurencyjnej. Tag #BusinessValue przypisaliśmy wystąpieniom, w trakcie których prelegenci podpowiedzą czy i kiedy wdrożenie chmury faktycznie się opłaca. Tu należy szukać odpowiedzi na pytania o przewidywane zyski, rzeczywiste nakłady i sposoby optymalizacji finansowej.

Ścieżkę #CloudArchitecture przygotowujemy z myślą o projektowaniu architektury rozwiązań chmurowych. Wyjaśnimy decyzje projektowe a także wskażemy potencjalne pułapki, których w chmurze nie brakuje. Hashtag #CloudNative w tegorocznej konferencji wprowadzamy w miejsce ubiegłorocznego CloudReady. To odpowiedź na coraz popularniejszy trend tworzenia i wdrażania rozwiązań natywnych chmurowo – w czasie Cloud Connect sprawdzimy jednak, czy jest to właściwa droga dla każdej organizacji.

#Data&ML to przede wszystkim zarządzanie i governance. W ramach tej ścieżki wspólnie z prelegentami poszukamy inspiracji technologicznych i sposobów na skuteczne wdrożenia. Prelekcje oznaczone hashtagiem #Hybrid&Multicloud będą dotyczyć warunków i sposobów na użytkowanie środowisk chmurowych – kiedy warto korzystać z usług kilku dostawców oraz jakie korzyści, a jakie potencjalne ryzyka się z tym wiążą.

Ponieważ jednym z najważniejszych aspektów adaptacji rozwiązań chmurowych jest bezpieczeństwo, kwestie z tym związane adresujemy w ramach ścieżki #Security&Compliance. Tematyka bezpieczeństwa zostanie ujęta na przykładzie budowania aplikacji typu SaaS, migracji Lift&Shift czy systemu analizy strumienia danych w kopalni.

Cloud Connect 2022 – dlaczego warto?
Jak wynika z przeprowadzonego przez PwC badania „Digital IQ Leaders” najsprawniejsi i najbardziej innowacyjni liderzy biznesowi znacząco zwiększyli w ostatnim czasie inwestycje chmurowe.

Z kolei w raporcie „Cloud Business Survey” ta sama firma doradcza wskazuje, że aż 3/4 członków zarządów jest dziś zaangażowanych w opracowywanie i realizowanie strategii chmurowych dla swoich organizacji. Jednocześnie aż 53% uczestników tego badania przyznało, że ich oczekiwania wobec chmury nie zostały spełnione. Jednym z kluczowych powodów takiego stanu rzeczy jest… brak strategii chmurowej.

Chmura to fundament – nie da się wdrażać jakiejkolwiek innowacji bez chmury obliczeniowej – uważa Mariusz Chudy, CEE Cloud & Digital w PwC. Problem w tym, że szefowie IT mają zupełnie inne cele niż szefowie biznesu jeżeli chodzi o wdrażanie chmury czy cyfryzację.

„Biznes szuka nowego potencjału, poprawy modelu biznesowego. IT szuka sposobów na modernizację stosu technologicznego. Bez połączenia tych dwóch światów trudno mówić o działającej strategii, która przyniesie oczekiwane efekty” – przekonuje przedstawiciel PwC, który będzie też jednym z prelegentów Cloud Connect 2022.

Michał Furmankiewicz przekonuje, że wobec chmury trzeba przyjąć inny paradygmat.

Gdy coś projektujesz, musisz założyć jakieś pryncypia i wymagania, stałe środowiskowe. Środowiska on-premise są zawsze dostępne dzięki redundancji, pewności sprzętu, replikacji połączeń. W chmurze pojedynczy komponent może być niedostępny, ale z uwagi na możliwość powoływania nowych instancji i dużą łatwość replikacji środowisk w dużej skali, dostępność (pewność rozwiązania) jest uzyskiwana na innym poziomie – nie sprzętowo, ale przez nadmiarowość – wyjaśnia.

W trakcie konferencji szerzej omówimy kwestie, czym jest mapa drogowa w adaptacji chmury publicznej, jakie komponenty powinny być elementem planowania, jak szacować wartość biznesową wdrożenia i jak planować migrację aplikacji.

Cloud Connect 2022 – prelegenci
Co ważne, mocno wybrzmi tu głos polskich firm – reprezentowanych na Cloud Connect przez licznych mówców. Ci zaś podzielą się swoimi doświadczeniami, lekcjami, case’ami i praktycznymi rekomendacjami – co robić w chmurze, czego unikać, jak podchodzić do współpracy z dostawcami, jak projektować rozwiązania i jak je utrzymywać, a także jak myśleć o bezpieczeństwie w środowiskach chmurowych.

W gronie mówców znajdują się m.in. Emil Andryszczyk, dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji w BOŚ Banku; Tomasz Fryc, CTO Alior Banku; Łukasz Krause, CIO w Polpharmie; Sławomir Soszyński, wiceprezes zarządu i CIO w ING Bank Śląskim; Robert Paszkiewicz, wiceprezes OVHCloud na region CEE i Adam Wojtkowski, dyrektor generalny Red Hat na Europę Środkowo-Wschodnią.

Na wykłady i prelekcje na Cloud Connect 2022 zapraszamy 8 i 9 marca na interaktywnej platformie online. Konferencję zakończy podsumowanie, przewidziane na 11 marca.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://www.cionet.com/cloudconnect

Posted in:CIONET Poland

No Comments Yet

Let us know what you think

You May Also Like

These Stories on CIONET Poland

Subscribe by Email