Join us
Login

Software AG: świat potrzebuje synergii

Published by Ludwik Krakowiak
February 16, 2021 @ 11:18 AM

  • W ostatnich latach zauważyliśmy wzrost potrzeb integracyjnych na rynku retail, w przemyśle i farmacji. Chcemy się skupić na tych obszarach – mówi Łukasz Świst, dyrektor Software AG Polska.
  • W 2021 r. firma będzie kontynuować proces transformacji cyfrowej, planuje też poszerzenie oferty o nowe narzędzia, m.in. z zakresu usług integracyjnych i internetu rzeczy.

Software AG to firma o długoletniej tradycji – działa od ponad 50 lat, najpierw w sektorze oprogramowania, potem integracji, a od niedawna – w obszarze danych. Przedstawiciele polskiego oddziału spółki, dyrektor Łukasz Świst oraz Rafał Jaworski, główny architekt rozwiązań, byli gośćmi Tomasza Bitnera w kolejnym odcinku cyklu CIONET Roadmap 2021.

Firma w 2019 r., a więc jeszcze przed wybuchem pandemii, zainicjowała proces transformacyjny, obejmujący kilka ścieżek rozwojowych. Łukasz Świst do najważniejszych zalicza zmianę sposobu obsługi klienta, wspomina też o konieczności rozwijania modeli biznesowych przystosowanych do specyfiki konkretnych rynków. To nieodzowne dla firmy, której zależy na rozpoznawalności jej produktów.

„Pandemia to akcelerator potrzeb elektronicznego biznesu” – mówi szef Software AG Polska.

 

Przedsiębiorstwa muszą umieć szybko reagować na zmiany i potrzebują rozwiązań informatycznych o odpowiedniej architekturze, które muszą tę zmianę zrealizować. Z punktu widzenia infrastruktury kiedyś trzeba było mieć do tego rozwinięte data center i ludzi „w pogotowiu”. Dziś, przy wykorzystaniu istniejących zasobów, dokładając zasoby chmurowe i integrując to wszystko w odpowiedni sposób, można zapewnić firmie kontynuację działania niezależnie od posiadanej infrastruktury.

Jak zauważył Tomasz Bitner, prowadzący rozmowę, Software AG mówi o sobie, że jest firmą dającą klientom wolność wyboru technologii i potrafi rozmaite technologie integrować. Pytanie, jak zmienia się rynek integracji i jaka jest przyszłość firmy w tym sektorze. W innych rozmów w ramach cyklu CIONET Roadmap 2021 wynika bowiem, że segment usług integracyjnych, w związku z przeniesieniem ciężaru inwestycji w kierunku chmury, czekają gruntowne zmiany.

Software AG jednak nie zamierza odcinać tradycyjnej działalności, by stać się typowym integratorem chmurowym. Jak mówi Łukasz Świst, firma – z uwagi na swoje dziedzictwo i doświadczenie – „raczej pozostanie na szerokim rynku”. A klienci też szybko nie porzucą rozwiązań on-premise – dodaje.

Jak rozumieć multicloud

Nie da się jednak nie zauważyć, że współczesny rynek informatyczny to w coraz większym stopniu chmura, w dodatku coraz bardziej złożone środowiska: hybrydowe, ale i wielochmurowe. A wraz z postępującą komplikacją problemy z integracją środowisk IT będą rosnąć. „Hybryda to dla nas poszerzenie pojęcia multicloud” – wyjaśnia Rafał Jaworski. „W naszym rozumieniu hybryda to wielochmurowość plus on-premise, urządzenia, dowolne aplikacje i zarządzanie API”.

W tym kontekście kluczową pozycją w portfolio firmy pozostanie platforma integracyjna webMethods. Można ją wdrożyć w środowiskach chmurowych Microsoft Azure i Amazon Web Services. Producent pracuje też nad rozwiązaniem przystosowanym do wymogów środowisk Google Cloud Platform oraz Alibaba Cloud.

 

Niektóre ze spodziewanych nowości produktowych w ofercie Software AG nie mają jeszcze nazwy. Rafał Jaworski zapowiedział m.in. rozwiązanie „implement once, deploy anywhere”, które pozwoli na wygodne zarządzanie procesami integracji z poziomu przeglądarki internetowej. Wspomniał też o związanym z obszarem internetu rzeczy komponencie „machine lerarning workbench”, który umożliwi budowanie modeli analitycznych na podstawie zbiorów danych (firma zresztą aktywnie działa w obszarze IoT, współuczestnicząc na przykład w projektach smart city – ma do tego specjalną platformę Cumulocity IoT).

Więcej o zastosowaniu IoT oraz platformie Cumulocity można przeczytać w artykule Łukasza Śwista, Zielona Transformacja.CIONET Roadmap 2021, Łukasz Świst i Rafał Jaworski (Software AG Polska) - zobacz wideo:

Posted in:CIONET Poland

You May Also Like

These Stories on CIONET Poland

Subscribe by Email

No Comments Yet

Let us know what you think