Join us
Login

Google Cloud Polska: cyfrowe przyśpieszenie dla wszystkich

Published by Ludwik Krakowiak
February 04, 2021 @ 1:42 PM

  • Wobec kryzysu wszyscy są równi i startują z podobnej pozycji. Ten, kto zidentyfikuje tę okazję i włoży odpowiednio dużo zasobów, by ją wykorzystać, może w nowym cyfrowym świecie dużo osiągnąć – mówi Magda Dziewguć, szefowa Google Cloud Polska.
  • Taką szansą rozwojową ma być nowy region Google Cloud Warszawa, którego otwarcie przewidziane jest na wiosnę 2021 r.

Google przygotowywało się do otwarcia regionu Google Cloud Warszawa przez cały ubiegły rok. Realizacja inwestycji, która ma zostać uruchomiona już za kilka tygodni, w sytuacji pandemii i wywołanych nią ograniczeń w przepływie ludzi i łańcuchach dostaw stanowiła dla firmy nie lada wyzwanie. Równolegle trwał również proces „przygotowywania rynku” – Google uruchomiło programy szkoleniowe, porządkowało sprawy formalne (w odpowiedzi na obowiązujące w Polsce wymogi regulacyjne powstała na przykład spółka Google Cloud Poland) i dopinało szczegóły współpracy z partnerami.

Kolejny rok chmury?

Warszawski region Google’a ma pomóc polskim przedsiębiorstwom w cyfrowym przyśpieszeniu. Czy to jednak uprawnia do mówienia, że rok 2021 będzie „rokiem chmury”? Ten zwrot powraca jak mantra od kilku lat, tymczasem pod względem adaptacji rozwiązań chmurowych – chociaż poziom poprawia się z roku na rok – wciąż jest sporo do nadrobienia. No i wciąż nie wiadomo, kiedy i w jakim stanie gospodarka wyjdzie z kryzysu.

Z drugiej strony Google to nie jedyny dostawca chmury publicznej z tzw. wielkiej trójki IaaS, który zapowiedział duże inwestycje nad Wisłą. Ponadto, grono użytkowników chmury będzie rosło bo kolejne biznesy odkrywają związane z nią benefity.

Przejście do chmury powinno być jednak motywowane pragmatyzmem – liczą się konkretne rozwiązania usprawniające prowadzenie biznesu, a nie migracja dla samej migracji. Tym większe jest dziś zapotrzebowanie na pomoc specjalistów chmurowych. Przedsiębiorstwa, które decydują się na migrację, czasem muszą uczyć się na „żywym organizmie”.

„Konkurentom życzę jak najlepiej. My ścigamy się sami ze sobą. Chcemy pomagać klientom pokonać ścieżkę transformacyjną w jak najkrótszym czasie” – dyplomatycznie konkluduje Magda Dziewguć.


Szefowa Google Polska, która była gościem Tomasza Bitnera w piątym odcinku CIONET Roadmap 2021, (naszego nowego cyklu rozmów z przedstawicielami czołowych firm technologicznych) przekonuje zarazem, że chmura to nie jedyna technologia, którą trzeba mieć dziś „na radarze”.

Nowa rola CIO

Cloud ma zastąpić infrastrukturę on-premise celem zapewnienia lepszej obsługi gromadzonych przez firmę danych. Dlatego dyrektorzy informatyki muszą zastanowić się, co dla ich organizacji znaczy idea „data-driven”. Trzeba umieć pokazać biznesowi, marketingowi i sprzedaży, jak skutecznie dążyć do modelu firmy napędzanej przez dane.

Dobre praktyki transformacji cyfrowej mówią, aby innowacyjne projekty były zawsze pochodną potrzeb biznesowych i nie były prowadzone w oderwaniu od celów biznesowych. Jednak nowa rola CIO wymaga od niego aktywnego uczestnictwa w procesach rozwojowo-decyzyjnych – koniec z biernym podejściem „Zbudujemy biznesowi to, czego chce”.

Mówię to do wszystkich CIO-sów, tych ambitnych i wychodzących przed szereg i tych którzy ‘chowają’ się za serwerami. Teraz jest wasz czas!” – apeluje Magda Dziewguć.

 
Szefowie IT przez lata pukali do drzwi gabinetów prezesów z najróżniejszymi projektami cyfrowymi, ale zwykle było coś innego, ważniejszego, do zrobienia. Pandemia wywróciła priorytety i prezes czy właściciel uświadamia sobie nagle, że klienci, wykonawcy i dostawcy firmy są już w sieci – tylko jej samej tam nie ma.

W warunkach, gdy kierownictwu brakuje doświadczenia cyfrowego i określonej strategii działania na najbliższe miesiące, to do CIO należy wskazanie kierunku i wzięcie odpowiedzialności za rozwój biznesu w nowej przestrzeni.

„Wierzę, że następnie pokolenie CEO to będą byli CIO. Rozumienie technologii i jej wpływu na trendy i kierunki rozwoju oraz działalnie organizacji, jest krytyczne” – podkreśla szefowa polskiego oddziału Google’a.


CIONET Roadmap 2021, Magdalena Dziewguć (Google Cloud Polska) - zobacz wideo:

Posted in:CIONET Poland

You May Also Like

These Stories on CIONET Poland

Subscribe by Email

No Comments Yet

Let us know what you think