Join us
Login

Accenture: CIO w awangardzie zmian

Published by Ludwik Krakowiak
February 03, 2021 @ 4:02 PM

  • Transformacja cyfrowa i związane z nią zmiany technologiczne wymuszają szeroko zakrojoną reorganizację biznesu. Tym zmianom przewodzą dyrektorzy informatyki – przekonują Agnieszka Kubera i Karol Mazurek, dyrektorzy zarządzający w Accenture Polska.
  • Ubiegły rok dowiódł, że realnym zagrożeniem ciągłości działania firmy może być nie tylko fizyczne uszkodzenie infrastruktury IT ale również brak pracowników i klientów czy niedostępność dostawców. W tych wymiarach biznes musi nauczyć się działać w przestrzeni wirtualnej, a tego bez technologii zrobić się nie da.

W zasadzie wszyscy eksperci zgadzają się, że miniony rok wiele rzeczy w biznesie przewartościował. Nietypowe okoliczności sprawiły, że rzeczy i projekty przez długi czas uznawane za trudne lub niemożliwe nagle stały się konieczne i realne. Podobnego zdania są Agnieszka Kubera i Karol Mazurek. Goście kolejnego odcinka CIONET Roadmap 2021 w rozmowie z Bartoszem Górczyńskim zgodnie przyznają, że 2020 r. pokazał, jak ważna jest w dzisiejszych czasach elastyczność organizacji, możliwość dostosowywania się do nowych warunków oraz zdolność zarządów do podejmowania trudnych decyzji.

Na to wszystko nakłada się krytyczne znaczenie warstwy technologicznej, zarówno z punktu widzenia oferty produktów i usług, jak i sprawności operacyjnej.

„Ubiegły rok wyzwolił wiele dyskusji, jak przygotować się na takie sytuacje w przyszłości. Poważną konsekwencją będzie dalsza, głębsza cyfryzacja, zarówno części ‘frontowej’ – kontaktów z klientem – jak i wewnętrznej przedsiębiorstw” – spodziewa się Karol Mazurek.

 

Takich dyskusji nie da się prowadzić bez uwzględnienia chmury obliczeniowej.

Najstarsi menedżerowie pamiętają być może czasy, gdy od inicjalizacji nowych projektów informatycznych (włącznie z określeniem potrzeb i celów, budżetowaniem, złożeniem zamówienia i uruchomieniem infrastruktury) po ich wdrożenie mijały miesiące. Dziś to nie tylko niemożliwe – to nieakceptowalne. Cloud computing na dobre zagościł w otaczającej nas rzeczywistości, nie tylko technologicznej ale i biznesowej. Bez chmury trudno sobie wyobrazić szybkie reagowanie na zmiany otoczenia.

Kluczowa rola CIO

A kto ma narzucać kierunek zmian i dyktować ich tempo, jeżeli nie dyrektor ds. informatyki? Obserwowane dziś zmiany to przecież w dużej mierze wynik i zasługa technologii – a o doborze i właściwym zastosowaniu poszczególnych rozwiązań decyduje CIO (lub CTO).

Spójrzmy chociażby na to, jak zmienił się sposób planowania. Jak wskazuje Agnieszka Kubera, tradycyjne budżetowanie, które zakładało określony wzrost procentowy w stosunku do poprzedniego roku ustępuje miejsca podejściu wariantowemu. Zmieniły się zachowania klientów, sposoby kupowania przez nich produktów i usług, formy kontaktu – wszystko to wymaga nowego podejścia, szczególnie w zakresie gromadzenia i analityki danych.

Szef informatyki nie świadczy już „tylko i wyłącznie” wsparcia w zakresie tworzenia i rozwijania biznesu ale zaczyna pełnić funkcję krytyczną dla zachowania ciągłości działalności i kreowania nowych strumieni przychodów. Znaczenie CIO, jako osoby coraz mocniej zaangażowanej w rozwój biznesu i definiowanie przyszłej strategii przedsiębiorstwa, będzie fundamentalne.

Chmura a zrównoważony rozwój

O ile techniczne walory chmury są powszechnie znane, coraz ważniejszą rolę będzie odgrywać jej aspekt „środowiskowy”. Cloud computing może stanowić ważny element firmowych strategii zrównoważonego rozwoju. Accenture w jednym z wydanych niedawno raportów wskazywało, że migracja do chmury publicznej może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 59 milionów ton rocznie, co jest równoznaczne z usunięciem z dróg 22 milionów pojazdów napędzanych paliwami na bazie węglowodorów.

Na świecie widać już, że odpowiedzialność środowiskowa potencjalnego dostawcy staje się dla przedsiębiorstwa zamawiającego jednym z ważnych kryteriów przetargowych – wskazuje Karol Mazurek. Dzieje się tak z różnych przyczyn – temat zeroemisyjności czy neutralności węglowej wzbudza coraz większe zainteresowanie udziałowców, a i konsumenci zwracają większą uwagę na to, jak dana firma podchodzi do tematu sustainability.

Na to, by ten globalny trend na dobre zadomowił się w Polsce, trzeba jednak jeszcze poczekać. Ale nawet jeżeli jesteśmy na początku drogi, ważne by już o tym mówić – podkreśla przedstawiciel Accenture.

Trzeba uświadomić kadrom zarządzającym, że strategia zrównoważonego rozwoju ma bezpośrednie przełożenie na wyniki firmy. Bo dziś menedżerowie, nawet jeżeli uznają odpowiedzialność środowiskową za ważny aspekt funkcjonowania biznesu, to na liście ich priorytetów plasuje się ona daleko w tyle za wynikami finansowymi, postrzeganiem marki czy innowacyjnością.

 


CIONET Roadmap 2021, Agnieszka Kubera i Karol Mazurek (Accenture) - zobacz wideo:

Posted in:CIONET Poland

You May Also Like

These Stories on CIONET Poland

Subscribe by Email

No Comments Yet

Let us know what you think