Join us
Login

CIONET LIVE: Blockchain and Industry 4.0 - Digitalization and business model transformation - donderdag 6 juni 2019

Published by Floortje Akkerman
May 20, 2019 @ 10:58 AM

Transformatie van de industrie zal de IT agenda komende jaren gaan bepalen. Velen hebben al wel gehoord van Industry 4.0. Duitsland investeert miljarden in de transformatie naar een digitale economie. Nederland zet breed in op een Smart Industry Agenda. De transformatie van bedrijven is grotendeels tech en IT gedreven. Denk bijvoorbeeld aan Sensoren, VR/AR, 3D Printing en verregaande Robotisering. De impact hiervan wordt vaak indirect bij de IT afdeling neergelegd. Het zijn met name de Data Lakes, AI, BI, Blockchain en Security vraagstukken die in de komende jaren de agenda van de CIO gaan bepalen.

Niet zozeer de afzonderlijke technologieën zijn bepalend, maar juist de samenkomst - technology convergence. Dit leidt versneld naar nieuwe business modellen en transformatie van onze economie en dus ook het concurrerend vermogen. Onze productiviteit per werkend persoon is de afgelopen jaren gedaald, terwijl de vergrijzing en de wereldeconomie een stijging vereist. We zullen dan ook sneller moeten innoveren. IT afdelingen zullen meer moeten samenwerken met innovatiemanagement en daar ook initiatieven in moeten gaan nemen. Juist de industrie is een mooi voorbeeld van hoe nieuwe technologie, skills en business modellen aan het schuiven zijn. Van deze ontwikkelingen en innovaties kunnen we een hoop leren.

Deze middag gaan we in gesprek over innovaties rondom digitalization and business model transformation met de volgende personen:

Onno ponfoortOnno Ponfoort, Practice Leader 3D Printing bij Berenschot
Innovation advocate: Prominent business developer for AdditiveManufacturing / 3D printing, as a means for on demand / on location production and a driver for new sustainable business models.

Misja Heuveling, Senior Principal Solution Architect bij Software AG zal praktijkcases over industry 4.0 in de praktijk: van sensordatacollecatie naar proactieve alerting en machine learning.

Ad Kroft, program manager bij de Dutch Blockchain Coalition
Ad zal aan de hand van concrete voorbeelden dieper ingaan op actuele transformaties van businessmodellen van de bij de Dutch Blockchain Coalition aangesloten bedrijven. De Dutch Blockchain Coalition is een Publiek Private samenwerking van zo'n veertig bedrijven (banken, energiebedrijven, Haven Rotterdam, APG, ministeries EZ, Min JenV, AFM en DNB). Maar ook op international vlak actief in het contact met de EU en met de VN en andere internationaal relevante stakeholders.

Programma
14:00 uur inloop
14:30 uur interactief programma
17:30 uur netwerkborrel

Datum:  donderdag 6 juni 2019
Tijd:       14:00 uur - 17:30 uur en aansluitend borrel
Locatie: Rotterdam

(Nog) geen lid van CIONET maar heeft u wel interesse om bij dit CIONET Live event met experts, CIO’s en IT Executives van gedachten te wisselen? Meld u dan aan door een mail te sturen naar floortje@cionet.com.

CIONET LIVE sessies zijn alleen toegankelijk voor IT beslissers, CIO’s en Digital Leaders in functie.Bekijk hier de criteria.

Posted in:CIONET Netherlands

Subscribe by Email

No Comments Yet

Let us know what you think