Road2Cloud

Published by Redakcja CIONET Polska
March 15, 2023 @ 2:13 PM

Czym jest Cloud Excellence?

To program służący szerzeniu wiedzy i dobrych praktyk o adopcji chmury (prywatnej i publicznej). W programie stawiamy na spotkania inspiracyjno-praktyczne, które umożliwią lepsze wzajemne zrozumienie wyzwań i potrzeb, dzielenie się dobrymi praktykami oraz wypracowanie wspólnych rekomendacji służących całej społeczności.

 

CHMUROWY SURVIVAL

W ramach sesji strategicznej „Road2Cloud” próbowaliśmy ustalić biznesowe i technologiczne uzasadnienie wdrożenia chmury w organizacji oraz przeszkody w tym procesie, znaleźć odpowiedź na pytanie, z jakich powodów organizacje rozpoczynają swoją podróż do chmury oraz zidentyfikować najczęstsze ograniczenia i obszary, gdzie wykorzystanie chmury publicznej jest nieoptymalne.

Doświadczeniami w tym zakresie podzielili się Piotr Krawczyk, dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w PKO Banku Polskim oraz Paweł Westfalewicz, dyrektor Departamentu Architektury w PGE Systemy.

 

KTÓRĘDY DO CHMURY?

W banku PKO proces migracji do chmury rozpoczął się od zidentyfikowania celów. Zbudowaliśmy business case bazujący na siedmiu czynnikach, z których najważniejszym była wartość biznesowa. Szukaliśmy tych elementów i projektów, które można wykonać w chmurze przynosząc nową wartość. – wskazał Piotr Krawczyk.

Na liście znalazła się też redukcja długu technologicznego. Chmura wymusza na organizacji gruntowne zmiany – w wymiarze technologicznym chodzi o architektoniczną transformację aplikacji, w warstwie operacyjnej – o zmianę całej kultury organizacyjnej, również w zakresie tworzenia, rozwijania i utrzymania oprogramowania.

Do pozostałych celów migracji do chmury zaliczono skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów i usług, zdobywanie nowych kompetencji, poprawę bezpieczeństwa, wreszcie – poprawę efektywności kosztowej. Ważne przy tym, aby nie myśleć o chmurze jako o sposobie na oszczędności – zastrzegł przedstawiciel PKO Bank Polski. Chmura w pierwszej kolejności powinna stanowić platformę budowy nowych przychodów, zwiększenia efektywności i innowacji.

Migracja chmurowa banku ruszyła w praktyce w 2019 r. Co istotne, początkowo rozważano strategię chmurową w kontekście infrastrukturalnym, w tym w powiązaniu z decyzjami dotyczącymi dalszej rozbudowy własnych centrów przetwarzania danych, a właściwie umożliwienia ograniczenia inwestycji w tym zakresie. Miała w tym pomóc strategia multicloud z wykorzystaniem usług publicznych, jak i chmury prywatnej. Z sukcesem uruchomiono w tym czasie wybrane środowiska testowe w formie IaaS.

 

STRATEGIĘ WARTO AKTUALIOWAĆ

Jednak już rok później paradygmat się zmienił. „Zaczęliśmy kierować się podejściem biznesowym, szukać dodatkowych efektów biznesowych” – wspomina Piotr Krawczyk. W tak rozumianym „podejściu przychodowym” porzucono migracje aplikacji typu „lift&shift”, uznając, że tylko zmiana architektury aplikacji poprawi efektywność procesu tworzenia oprogramowania.

Podeszliśmy do problemu iteracyjnie. Chmura jest narzędziem, nośnikiem zmiany kulturowej, innowacyjności, transformacji działu IT. Dlatego ważne, by przed przeniesieniem aplikacji zastanowić się nad nimi i zaadresować dług technologiczny. Dziś rozumiemy, że często ważniejsze są konteneryzacja i automatyzacja, potem dopiero wejście do chmury – podkreśla.

Pierwsze wdrożenia i projekty typowo chmurowe w PKO Banku Polskim przypadły na rok 2020. Uruchomiono wówczas narzędzia modernizujące środowiska IT m.in. narzędzie do komunikacji Microsoft Teams oraz środowiska VDA dla sieci oddziałów. W roku 2021 natomiast Bank dysponował już przygotowanymi standardami i fundamentami technologicznymi pozwalającymi w bezpieczny sposób wdrożyć m.in. platformę do machine learningu.

W 2022 r. bank koncentruje się już na migracji większych systemów do chmury oraz usprawnieniach realizowanych projektów. Plan na kolejne lata zakłada skupienie się na migracji do chmury wybranych grup aplikacji, o podobnej charakterystyce biznesowej i rozwojowej (tzw. koncepty biznesowe), w których przypadku chmura przynosi szczególnie dużo korzyści poprzez m.in. dostarczenie mechanizmów do łatwej skalowalności czy szybkości developmentu.

@220628_artnuve_160956

 

ENERGETYCZNA TRANSFORMACJA

Podejście do chmury w firmie PGE Systemy (centrum usług wspólnych z obszaru informatyki dla grupy PGE) jest podobne do tego, które przyjęto w PKO Banku Polskim – chmurę traktujemy jako „tylko” narzędzie technologiczne, które musi zostać dopasowane do konkretnego celu i zaimplementowane w sposób bezpieczny, zwrotnie oferując większe dopasowanie kosztowe, szybsze czasy implementacji oraz zwiększone możliwości innowacji.

Koszty transformacji i wdrożenia technologii oraz wynikające z niej ryzyko muszą być równoważone generowaną wartością. Wszelkie decyzje są wynikiem kompleksowych analiz, w ramach których przeprowadzana jest identyfikacja bieżącej sytuacji, potrzeb i najlepszych rozwiązań (z uwzględnieniem posiadanych zasobów i doświadczenia).

Nasze podejście zakłada indywidualną analizę potrzeb. Dla każdego rozwiązania tworzymy uzasadnienie biznesowe – chodzi o to, by zmiana była napędzana przez biznes – tłumaczy Paweł Westfalewicz.

A dlaczego w ogóle chmura w tak tradycyjnej organizacji, jak przedsiębiorstwo energetyczne? Przedstawiciel PGE Systemy wskazuje trzy powody: postępująca transformacja energetyczna, nowy model dostarczania rozwiązań IT oraz wymagania stawiane poprzez nowego, postpandemicznego „cyfrowego” klienta.

Nowe technologie i trendy w energetyce, w tym fotowoltaika, magazyny energii, pompy ciepła, powodują, że dotychczas względnie prosty krajobraz rynkowy staje się coraz bardziej złożony. Od firm z branży wymaga to stosowania rozwiązań pracujących w zupełnie innej skali.

Rosną też oczekiwania klientów w zakresie customer experience i standardów komunikacji z usługodawcą. „Wreszcie, sektor energetyki inwestuje w modele chmurowe, co powoduje, że musimy mieć również swoją odpowiedź w tym obszarze” – wyjaśnia.

 

WYZWANIA CHMUROWE W SEKTORACH NADZOROWANYCH

Ponad trzyletni proces transformacji chmurowej w PKO Banku Polskim ujawnił pewne problemy i wyzwania. Hamulcem szybkiej transformacji chmurowej mogą być na przykład kwestie cyberbezpieczeństwa (wymagania w tym zakresie są szczególnie wyśrubowane i kosztowne w sektorach regulowanych). Inna bariera to zarządzanie kosztami IT – dbanie o dobre planowanie i efektywność kosztową jest nieodłącznym elementem podejścia DevSecOpsFin.

Wreszcie, nowy model pracy i budowa zespołów produktowych wymagają nowych kompetencji, na przykład związanych z obsługą środowisk zautomatyzowanych.

Jeżeli chodzi o infrastrukturę, utrzymanie, przechodzimy właściwie z modelu ticketowego na model zespołów zorganizowanych w formule DevSecOps – inaczej się nie da. Gdy utrzymanie pracuje razem z infrastrukturą i rozwojem, organizacji jest po prostu łatwiej. Część infrastrukturalna organizacji musi się szczególnie szybko zmieniać, bo nawet jeżeli działamy w chmurze, cały czas widzimy, ile trzeba jeszcze nadrobić – ocenia Piotr Krawczyk.

Z perspektywy firmy z sektora energetycznego głównym wyzwaniem, jak mówi Paweł Westfalewicz, jest „wszechobecne legacy” – rozumiane nie tylko jako dług technologiczny , ale również jako pewien sposób myślenia.. Do tego dochodzi skomplikowanie organizacyjne – grupa PGE dysponuje zasobami „twardej” infrastruktury, na którą składają się nie tylko infrastruktura ICT ale OT wraz z sieciami dystrybucyjnymi i urządzeniami fizycznymi (samych odbiorców energii jest ponad 5 mln).

W przeciwieństwie do branży finansowej, nie mamy komunikatu UKNF, jasnych wytycznych i regulacji, co można, a czego nie oraz gdzie jest umocowana odpowiedzialność. Finalnie za wszystko odpowiedzialne jest kierownictwo, co powoduje, że bardzo dużo decyzji trafia na wysoki szczebel zarządczy. A im wyższy poziom, tym mniejsze pole do typowo technicznych dyskusji. Tym samym procesy decyzyjne mocno się przedłużają. Według nas Transformacja energetyczna oraz cyfryzacja są ze sobą bardzo mocno powiązane, Rozwiązania chmurowe mogą dostarczyć tu dużą wartość. Naszą drogę możemy nazwać “rozważną”, gdyż z jednej strony kierujemy się podejściem i doświadczeniem organizacji, które na tym polu już “zjadły zęby” z drugiej strony mocno weryfikujemy założenia i ważymy ryzyko - z punktu widzenia odpowiedzialności oraz bezpieczeństwa energetycznego nie mamy przestrzeni na błędy. – wyjaśnia Paweł Westfalewicz.

@220628_artnuve_171824-1

 

Droga do chmury to długa ścieżka, w której przechodzi się przez różne etapy. My zmienialiśmy akcenty strategii, a po każdej zmianie pojawiały się kolejne wyzwania. Dlatego z chmurą jest jak z survivalem: nigdy nie wiesz, co cię czeka – podsumowuje Piotr Krawczyk.

Podczas sesji mieliśmy też okazję usłyszeć głos Rady Programowej, która dba o jakość tematyki spotkań oraz rozwój programu tak, aby jak najlepiej służył społeczności.

W jej imieniu swoimi oczekiwaniami względem programu podzielili się z nami: Małgorzata Jaworska, CIO w Stock Spirits oraz Mateusz Trojak z Brainly.

Druga sesja strategiczna Cloud Excellence, pod hasłem „Transformacja działu IT i współpracującego biznesu”, odbędzie się 22 września.

Partnerami programu Cloud Excellence są firmy VMware, Dell Technologies, BCG Platinion i Cloudteam.

Więcej informacji o programie: 

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/showcase/cloudexcellencepl/

No Comments Yet

Let us know what you think

Subscribe by Email