Poland December 4, 2023 Country Members Virtual Polish

Bezpieczeństwo i zaufanie do modeli AI w komercyjnym zastosowaniu Generatywnej Sztucznej Inteligencji

Podczas warsztatu, będziemy eksplorować możliwości, jakie oferują duże modele językowe (LLM) dostępne na platformie IBM watsonx oraz modele udostępniane przez społeczność HuggingFace. Podczas pierwszej części warsztatu skupimy się na tym, jak duże modele językowe mogą wpłynąć na sposób naszej pracy i zmiany w organizacjach. Omówimy kwestie związane z bezpieczeństwem oraz transparentnością modeli podczas budowy własnych aplikacji.

Poland November 15, 2023 Country Members Physical Polish

#7 Sesja strategiczna

Program Data Excellence ciągle się rozpędza! Zapraszamy na kolejne spotkanie unikalnej społeczności dla decydentów w obszarach Data Science & Analytics, Machine Learning, Big Data, AI, Data Governance, Data Warehouse czy Business Intelligence.

Poland September 28, 2023 Country Members Physical Polish

#6 Sesja strategiczna

Zapraszamy na wrześniowe spotkanie ciągle rozwijającej się społeczności Data Excellence – jest nas już ponad 260 osób!

Poland September 26, 2023 Country Members Virtual Polish

Sztuczna Inteligencja – Jako nowy pracownik czy tylko narzędzie?

Zapraszamy na warsztaty, które skupią się na tematyce technologii AI i jej komercjalizacji poprzez włączenie w procesy biznesowe w Państwa Firmach. Podczas tych warsztatów Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat projektowania, wdrażania i zarządzania rozbudowanymi systemami modeli językowych - LLM dla firm o każdym profilu działalności. Uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego do stworzenia inteligentnych ChatBotów, które są w stanie obsługiwać klientów, udzielać odpowiedzi na pytania pracowników i usprawnić komunikację wewnętrzną. Przyjrzymy się również wyzwaniom związanym z prywatnością danych i zabezpieczeniami w kontekście ChatBotów. Warsztaty pozwolą Uczestnikom docenić potencjalne korzyści z wdrożenia w firmach technologii AI (a w szczególności LLM) takie jak automatyzacja procesów biznesowych i zwiększenie efektywności komunikacji. Uczestnicy zyskają świadomość potencjału tej zaawansowanej technologii dla możliwej poprawy efektywności i konkurencyjności Swojej Firmy.

Poland May 31, 2023 Country Members Virtual Polish

AI który łączy piłkę nożną i motoryzację

Jak zmienia się ustawienie drużyny piłkarskiej po zdobyciu bramki? Jakie są szanse na strzelenie gola z rzutu karnego? Jak zainteresować treściami kibiców małego klubu, w lidze, w której dominują 2 zespoły. Jak BMW wykorzystuje usługi AWS do przetwarzania petabajtów danych telematycznych pochodzących z 20 milinów pojazdów do wykrywania anomalii, aby zapewnić właścicielom i ich pojazdom proaktywną opiekę.

Poland May 17, 2023 Country Members Physical Polish

Dane i analityka w chmurach

Wzrost wolumenu gromadzonych i istotnych dla biznesu danych wymusza na nas poszukiwanie nowych metod i architektur ich składowania oraz analizy. Musimy zmierzyć się z rozproszonym pochodzeniem danych, zmienną w czasie ich ilością, zmiennym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową do ich analizy oraz rosnącymi potrzebami gromadzenia danych historycznych. Odpowiedzią i rozwiązaniem jest sięgnięcie po coraz szerszą ofertę usług zewnętrznych dostawców – operatorów chmur obliczeniowych.

Poland April 27, 2023 Public Virtual Polish

Jak zmieni się świat IT, gdy zacznie wykorzystywać komputery kwantowe

Już od paru lat dostępne są komputery kwantowe, czy świat IT będzie umiał się zaadaptować do nowego podejścia do obliczeń. Czy nasze organizacje są gotowe na taka zmianę. W jaki sposób zacząć swoją przygodę z quitami i budowaniem nowych kompetencji dookoła informatyki kwantowej. Na te i inne pytania postaramy się uzyskać odpowiedzi od dr Piotr Biskupski z firmy IBM, który jest jednym z polskich ambasadorów technologi kwantowej w firmie IBM.

Poland April 25, 2023 Country Members Virtual Polish

Biznesowe wyzwania użycia AI: wyjaśnialność, regulacje i ryzyko

Raczej nikogo nie trzeba przekonywać, że innowacje i budowanie przewagi konkurencyjnej jest aktualnie skoncentrowane wokół AI. Wykorzystanie potencjału jaki wnosi AI do organizacji może odbywać się w różnych stylach. Jest styl „bez ograniczeń”, stosowany w krajach autorytarnych, który wprawdzie daje wymierne korzyści, ale nie jest akceptowalny w naszym kręgu kulturowym, bo łamie wiele praw obywatelskich. W naszej części świata są dwa ważne powody, dla których należy kontrolować sposób implementacji AI: ryzyko złamania obowiązujących regulacji (i surowe kary z tym związane) oraz ryzyko bardzo kosztownej utraty wizerunku i pozycji firmy. W czasie warsztatów przedstawimy wybrane elementy platformy dostarczającej kompletny zestaw rozwiązań do przetwarzania i analizy danych, ze szczególnym uwzględnieniem komponentów dotyczących wyjaśnialności i zaufania do modeli AI (np. w kontekście unijnego rozporządzenia „AI Act” i nie tylko). Omówione zostaną narzędzia do monitorowania wszystkich procesów oraz zasobów wykorzystywanych i wytwarzanych w ramach Data Science: jakich danych użyto do budowy modelu, kto, kiedy i jakim algorytmem posłużył się do zbudowania modelu, jakie są parametry modelu, kto go modyfikował, jaka wersja modelu została uprodukcyjniona, jak wygląda przebieg jakości modelu w czasie, czy model wykazuje stronniczość, czy model wymaga zastąpienia/aktualizacji, jak wyjaśnić decyzje wskazywane przez model? Te procesy można próbować kontrolować ręcznie, ale szybko staje się to zadanie karkołomne. Potrzeba zautomatyzowanych narzędzi i rozwiązań wspomagających (które łatwo się skalują) i właśnie takim poświęcone będzie to spotkanie.

Poland April 17, 2023 Country Members Virtual Polish

Roadmapa wdrożenia praktyki Data Governance

W czasach, kiedy dane traktowane są jako „nowa woda", a ich ilość nieustannie rośnie, sposób w jaki są zarządzane jest kluczowy dla rozwoju firm oraz ich konkurencyjności na rynku. Świadomość na temat ważności danych dla rozwoju biznesu stale rośnie. Coraz więcej firm rozumie jak duży potencjał drzemie w zbieranych i przechowywanych informacjach, a to rodzi potrzebę poprawy sposobu w jaki są one zarządzane. Odpowiedzią na te potrzeby jest wdrożenie praktyki Data Governance, która zapewni rozwiązania wspierające szeroko pojęte wykorzystanie danych w organizacji.

Poland March 15, 2023 Country Members Physical Polish

Data Governance, Compliance & Ethics

Korzystanie z danych i analityki w niewłaściwy sposób może prowadzić do różnic interpretacyjnych, problemów z odnalezieniem właściwych informacji, a co za tym idzie wprowadza ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji. Odpowiednia organizacja procesów Data Governance pozwala uporządkować świat danych w organizacji, odpowiednio zorganizować odpowiedzialność za nie i zapanować nad ich jakością i aktualności. Organizacje posługujące się danymi podlegają też regulacjom oraz powinny wdrażać odpowiednie normy etyczne związane z unikaniem dyskryminacji i ryzykiem podejmowania nieetycznych decyzji z wykorzystaniem danych.

Poland January 26, 2023 Country Members Virtual Polish

MLOps – od kodu do procesu biznesowego

Na warsztacie pokażemy jak kod pisany przez zespoły analityki, data science czy machine learning zamienić w działający proces biznesowy. Zaprezentujemy szereg narzędzi MLOps, z naciskiem na narzędzie Kubeflow, w którym definiować możemy pipeliny pobierające, przetwarzające i analizujące dane, a następnie generujące predykcje mające wpływ na procesy naszego klienta. Pokażemy dostępne opcje w zależności od rozmiarów zespołów zajmujących się analityką w Państwa firmach. Następnie przeprowadzimy Państwa przez usecase biznesowy (pricing), w którym pokażemy jak wykorzystanie MLOps może pozytywnie wpłynąć na szybkość i elastyczność w rozwiązywaniu problemów. Pokażemy też "a co by było gdyby" nie mielibyśmy możliwości skorzystania z MLOps i od czego zacząć wprowadzanie zmian.

Poland December 14, 2022 Country Members Physical Polish

Wartość danych i analityki dla organizacji

Firmy rozpoczynające przygodę z analityką zwykle oczekują sprawdzonych zastosowań i wzorców techniczno-organizacyjnych w tej dziedzinie. Za to organizacje już stosujące analitykę i uczenie maszynowe do bezpośredniego wsparcia decyzji w procesach biznesowych poszukują metod uporządkowania pracy nad tworzeniem i utrzymaniem równocześnie wielu modeli analitycznych. Jednak w każdym przypadku podstawowym pytaniem, przed którym staje organizacja to kwestia policzenia zwrotu z inwestycji w takie rozwiązania oraz opracowania metody wyboru projektów analitycznych, które przyniosą największą wartość w organizacji.

Poland December 7, 2022 Country Members Virtual Polish

Technologie wspierające demokratyzację analityki

W czasie warsztatów omówimy i zademonstrujemy wybrane elementy platformy dostarczającej kompletny zestaw rozwiązań do przetwarzania i analizy danych, ze szczególnym uwzględnieniem komponentów dotyczących wyjaśnialności i zaufania do modeli AI (np. w kontekście regulacji unijnych), zaufanie do danych, współpracę w projektach użytkowników biznesowych oraz technicznych, zintegrowane rozwiązania sprofilowane dla różnych grup użytkowników, realizację MLOps bez wąskich gardeł, automatyzację żmudnych procesów przetwarzania danych. Prezentacja będzie miała charakter przeglądowy, ale akcenty będą postawione na te elementy rozwiązań IBM, które stanowią wyróżniki oferty IBM na rynku i korespondują z aktualnymi wyzwaniami z obszaru Data & AI.

Poland September 27, 2022 Country Members Virtual Polish

Demokratyzacja dostępu do danych na potrzeby Business Intelligence i Artificial Intelligence

ane są zasobem naturalnym XXI wieku, dlatego coraz więcej osób w organizacji chce mieć do nich dostęp na potrzeby procesów biznesowych, raportowania i analityki. Jednak tak jak deszcz może jednocześnie być źródłem życiodajnej wody jak i powodem niszczących powodzi, tak dane wykorzystane nieumiejętnie mogą powodować szkody. Dlatego organizacje nastawione na dane ("data driven organizations") stają przed wyzwaniami, jak zapewnić szeroki do nich dostęp, jednocześnie dbając o ich integralność i bezpieczeństwo. Stąd rozwiązania typu "data mesh", czy "data fabric", które konsolidują dostęp do informacji i udostępnianie jej szerokiemu gronu odbiorców. Ta idea umożliwia również wykorzystanie danych na potrzeby analityki i mechanizmów sztucznej inteligencji. Dodatkowo platformy danych umożliwiają wykorzystanie raportów, czy wyuczonych modeli AI w procesach biznesowych. Podczas warsztatu opowiemy o trendach w budowaniu architektur "data mesh", demokratyzacji dostępu do danych i wykorzystaniu ich właśnie w AI i procesach biznesowych.

Poland September 7, 2022 Country Members Physical Polish

Jak zapewnić, żeby organizacja efektywnie korzystała z analityki

Demokratyzacja dostępu do danych to fundament strategii „data driven”. W szerokim dostępie pracowników do danych poszukujemy wzrostu efektywności i szans na innowację. Niestety praktyka pokazuje, że zapewnienie, że organizacja w efektywny sposób będzie korzystała z dostępnych zasobów informacyjnych i narzędzi analitycznych nie jest proste. Wiąże się to z szeregiem wyzwań.

Poland June 30, 2022 Country Members Virtual Polish

Innovate your current data platform with Agile Data Fabric

Successful customer intimacy, operational excellence, and business reinvention efforts require access to any kind of data - metadata, reference data, master data, transactional, and streaming data. Managing this diversity in a well-governed and consistent way is the objective of UNIFY, TIBCO’s line of data management products. With this session you will learn how our solutions can help for better data access, trust, and control. We show how easy it can be to consolidate data from different sources, ensure data quality, and combine data into a single, unified view that will help businesses make the right decisions. We will also discuss some customer case studies and provide more insights into recent projects we successfully delivered with our customers in pharma, insurance and banking sectors.

Poland June 8, 2022 Country Members Physical Polish

Roadmapa rozwoju BI/AI

Klasyczne hurtownie danych i wykorzystujące je systemy raportowe są nadal częstym komponentem architektury systemów analitycznych. Jednocześnie pojawiają się ciągle nowe modele wykorzystania danych w firmach „data driven”, a wdrażane rozwiązania są coraz bardziej złożone zarówno od strony analitycznej jak i technologicznej. Efektywne wdrażanie takich zmian wymaga przygotowania i konsekwentnego wdrażania mapy drogowej rozwoju obszaru BI/AI w organizacji. Taka mapa drogowa pozwala na stworzenie dopasowanej do organizacji docelowej architektury, która np. może korzystać z chmur obliczeniowych, sięgać po nowe narzędzia analityczne, wdrażać rozwiązania zaawansowanej analizy danych w systemach operacyjnych i jednocześnie odpowiadać na potrzeby biznesowe. Dodatkowo, w obliczu dużej zmienności możliwych strategii, dostępnych rozwiązań analitycznych, oraz wyzwań biznesowych organizacje zmuszone są do stałego zarządzania roadmapą rozwoju BI/AI.