Poland February 27, 2024 Country Members Virtual Polish

Web DDoS Tsunami

Wyrafinowane, agresywne i trudne do detekcji, a zatem i obrony, ataki Web DDoS Tsunami stały się również zmorą polskich organizacji w ostatnich kilkunastu miesiącach. Dotknęły i dotykają one w szczególności sektor finansowy, medyczny oraz publiczny. Tylko w ciągu ostatnich tygodni Radware regularnie chronił przed atakami o wolumenie do 400Gbps oraz 1.3 miliona RPS (zapytań HTTPS na sekundę). Ataki Web DDoS Tsunami są szczególnie powszechne oraz skuteczne – ich koszt dla mocodawcy jest niewielki, a tradycyjne ochrony anty-DDoS, oferowane np. przez operatorów telekomunikacyjnych, są nieskuteczne lub wprowadzają wysoki poziom false-positives. Podczas spotkania eksperci Radware opowiedzą o charakterystyce ataków, pokażą kilka rzeczywistych przykładów oraz sposoby ochrony swoich klientów.

Poland November 29, 2023 Country Members Physical Polish

CIO i CISO – zmiana roli w dobie cyfrowej transformacji i postępujących regulacji

Zmiana pozycjonowania Sec w organizacji, aktywne podejście do zarządzania ryzykiem, wpływ regulacji na postrzeganie roli Sec i IT przez zarząd.

Poland September 29, 2023 Country Members Physical Polish

Ochrona łańcucha dostaw przed ryzykami cybernetycznymi

Świat przeżywa bardzo burzliwe czasy. Na początku 2020 roku pandemia COVID, potem wojna na Ukrainie przesunęły uwagę na zarządzanie kryzysowe, dywersyfikację dostawców i ich ściślejszy monitoring oraz ciągłość operacji biznesowych. Usługi zdalne stały się powszechnie pożądane przez klientów, a nowe modele biznesowe wymagają zwiększonej koncentracji na cyberbezpieczeństwie i zarządzaniu ryzykiem. Jak wynika z raportu Mastercard Processed Data and MC Poland`s Cybersecurity Landscape, 2022: Większość ataków jest wykonywana za pośrednictwem oprogramowania ransomware, złośliwego oprogramowania, inżynierii społecznej e-maili i ataków na łańcuch dostaw Hakerzy finansowi i polityczni to najbardziej aktywni aktorzy zagrożeń, których celem są dane osobowe klientów, informacje związane z kontraktami i umowami, a także sprzedawane lub kupowane towary.

Poland September 6, 2023 Country Members Physical Polish

Security i technologie wbudowane w biznes

Jak przełomowe są dziś technologie cyberbezpieczeństwa i jaki wpływ mogą mieć na pozycję rynkową organizacji? Czy podejście i rozwiązania SASE to przyszłość dla większości organizacji czy kolejny buzzword? AI, ML, SOAR, XDR itp. - rozwiązania cybersec opartne na sztucznej inteligencji, zapewniające jednoczesnie automatyzację i orkiestrację jako gwarancja skutecznej ochrony firmy oraz zwinności działania IT i biznesu.

Poland May 30, 2023 Country Members Physical Polish

Własne security, outsourcing, Security as a Service czy może hybryda?

Czy outsourcing usług cyberbezpieczeństwa lub usługi managed to jedyne rozwiązanie w sytuacji rosnących płac a jednocześnie braku ekspertów na rynku? Security z chmury oraz as a Service vs rozwiązania on-premise - czy jesteśmy gotowi na "utratę kontroli"? Jakie są korzyści, a jakie zagrożenia i ograniczenia z korzystania z usług Security as a Service w modelu chmury? Jak uprościć architekturę IT i zarządzanie portfolio narzędzi cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji od różnych dostawców? Monitorowanie zdarzeń bezpieczeństwa i reagowanie na nie - czy SOC jest nam w ogóle potrzebny? A jeśli tak to komu i w jakiej formule? Jak optymalnie inwestować w cyberbezpieczeństwo i obliczać ROSI?

Poland March 23, 2023 Country Members Virtual Polish

Krajobraz cyberzagrożeń 2023. Jak się przed nim skutecznie chronić.

Bazując na wnioskach z raportów i monitoringu Akamai opowiemy o najważniejszych cyberzagrożeniach dotykających organizacji w Polsce i na świecie w roku 2022 oraz czego możemy się spodziewać w roku 2023. Analizując case studies klientów Akamai, przedstawimy rekomendacje jak się przed nimi skutecznie chronić.

Poland March 8, 2023 Country Members Physical Polish

Współpraca oraz komunikacja CIO, CISO, Biznesu i ich zespołów

Najczęstsze problemy komunikacyjne pomiędzy zespołami cyberbezpieczeństwa, IT i biznesu i jak je rozwiązywać. Czy istnieje optymalny zakres odpowiedzialności operacyjnej pomiędzy IT i security w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji? Jak wdrożyć governance w firmie?

Poland February 2, 2023 Country Members Virtual Polish

EU Data Boundary i Dyrektywa NIS2 - najbliższe 21 miesięcy

Poland January 12, 2023 Country Members Virtual Polish

Ochrona aplikacji i API wystawionych do internetu, sprawdzone i nowe metody

Nowe metody ochrony aplikacji i API wystawionych do internetu - marketing, czy konieczność? Jak inteligentne mechanizmy blockchain utrudniają atak cyberprzestępcom Technologia blockchain vs. cyberatak - na przykładzie doświadczeń z firmy obsługującej 40 mln klientów Jak utrudnić życie atakującym wykorzystując technologię blockchain - 10 min demo Podatności - przykłady jak skutecznie chronić się przed globalnymi podatnościami

Poland December 1, 2022 Country Members Physical Polish

Chmura - szanse biznesowe a wyzwania bezpieczeństwa

Jakie są warunki niezbędne i konieczne do spełnienia aby wejście do chmury dawało korzyści biznesowe a jednocześnie było bezpieczne? Czy na pewno organizacje i sami dostawcy usług chmurowych są przygotowani na tak głębokie wejście biznesu do chmury z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji? Rozproszone środowisko przetwarzania (chmura hybrydowa, multicloud) - jak sobie poradzić w praktyce z rosnącą złożonością naszego ekosystemu, który zwiększa ryzyka związane z cybersecurity a jednocześnie przynosi potencjalny wzrost konfliktów na styku IT Development, operacje i security? Czy istnieje wzorzec podziału odpowiedzialności pomiędzy dostawcę chmury czy SaaS a usługobiorcę? Chmura a compliance - jak nawigować wśród oraz spełnić wymagania regulatorów (KNF, GDPR, DORA, UKSC, NIS2)

Poland September 8, 2022 Country Members Physical Polish

Jak powinna wyglądać i ewoluować architektura security?

Co w praktyce oznacza model zero-trust? Rozproszone środowisko przetwarzania (chmura hybrydowa, multicloud) - wyzwania i szanse z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Poland May 18, 2022 Country Members Physical Polish

Inwestowanie w cyberbezpieczeństwo

Jak przekonywać zarząd i biznes, że warto inwestować w cyberbezpieczeństwo? Jak mądrze inwestować w bezpieczeństwo i ochronę informacji w firmie? Insourcing czy outsourcing usług cyberbezpieczeństwa?

Poland February 24, 2022 Country Members Physical Polish

Optymalny model cyberbezpieczeństwa

Jak skutecznie i szybko, a jednocześnie bezpiecznie wdrażać zmiany, systemy, nowe aplikacje, produkty w firmie? Security i technologie wbudowane w biznes.

Poland December 1, 2021 Country Members Physical Polish

Holistyczne podejście do cyberbezpieczeństwa

Zmiana kultury organizacyjnej - wszyscy w równym stopniu odpowiadamy za bezpieczeństwo: CEO, zarząd, biznes, IT, security i pracownicy.