<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2528533714139722&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
https://4295993.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/4295993/Netherlands/Vintage%20Grass%20Sunset%20Quote%20Animate%20Video.mp4
TRIBES footbal team

(TEXT 1)

Deze opleiding (4 dagdelen) is interessant voor Digital Leaders die de ambitie hebben zelf zitting te nemen in een Raad van Commissarissen. Maar de opleiding is ook zeer relevant voor Digital Leaders die regelmatig te maken hebben met hun eigen Adviesraad. Kortom een mooie gelegenheid om jezelf verder te ontwikkelen, om met jouw vakgenoten in gesprek te komen én met thought leaders die reeds lid zijn van een Raad van Commissarissen van onder andere Deloitte, Siemens, Vastned, Euronext, HVC en Maastricht UMC.

https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/4295993/PL%20TRIBES/teamwork-and-collaboration-hands-of-multiethnic-co-7BUG45B%20(1).mov
teamwork

 

TEXT 4. 

(TEXT 5) Het programma is een antwoord op de groeiende behoefte aan Toezichthouders met een informatie technologie achtergrond. Opmerkelijk is dat deze discipline nauwelijks vertegenwoordigd is in Raden van Commissarissen en Toezicht. Toezicht houden beperkt zich tot de traditionele aandachtsterreinen. Echter toezicht houden is meer dan kennis inbrengen. Het is ook een attitude, een aspect dat in het programma meegenomen wordt.

Speciaal voor CIO’s en Digital Leaders heeft CIONET voor (toekomstige) commissarissen deze leergang ontwikkeld omdat we menen dat juist deze groep veel toe kan voegen aan raden van toezicht. In zowel de ontwikkeling als de realisatie van het programma spelen vooraanstaande commissarissen, thought leaders en experts een belangrijke rol. Daarmee ben je als deelnemer niet alleen verzekerd van de juiste en diepgaande inzichten, maar ook van een voortdurende vertaling van theorie naar uitvoering

Meerdere CIONET leden hebben reeds deelgenomen aan voorgaande rondes van de Leergang CIO als Commissaris. De ervaring leert dat 40% van de deelnemers binnen een jaar benoemd worden in hun eerste toezichthoudende functie.

TEXT6 LEFT (IMAGE RIGHT)

TEXT 7 (IMAGE LEFT)

https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/4295993/PL%20TRIBES/teamwork-and-collaboration-hands-of-multiethnic-co-7BUG45B%20(1).mov
teamwork

(TEXT 12) Het programma biedt de deelnemers: 

Kennis geleverd door specialisten op relevante terreinen;

Gelegenheid om te sparren met ervaren commissarissen; 

Uitwisseling van inzichten en ideeën;

Voorbereiding op de non executive rol;

Toegang via ons alumni netwerk tot vacatures voor commissarissen;

Een platform om te bouwen aan een persoonlijk commissarissennetwerk;

                                                                                

Na het volgen van deze leergang worden deelnemers lid van het Alumni netwerk met alle deelnemers van voorgaande commissaris-opleidingen.

                                                                       

Contact us

Would you like to know more about this programm? Do you have feedback or any other question? Send us a message!