#11 Warsztaty Technologiczne
10 kwietnia 2024 | 10:30 | Online

Bądź sprytniejszy od AI - jak świadomie zarządzać zasobami, maksymalizując wydajność aplikacji i ograniczając koszty IT?

Zarejestruj się
cionet
digital-excellence
Do wydarzenia pozostało

#11 warsztaty technologiczne

Zarządzanie organizacją w dobie dynamicznie rozwijających się technologii stanowi globalnie coraz większe wyzwanie. Jako managerowie, ale także użytkownicy na co dzień mierzymy się z coraz większą liczbą danych, którą musimy w jakikolwiek sposób przetworzyć. Badania przeprowadzane przez komisję UE wskazują, że w 2021 r. jako społeczeństwo wytworzyliśmy ich globalnie około 79 zettabajtów, a ich ilość, jaką produkujemy rocznie ma się podwoić już w 2025 roku. Tym samym łatwo stwierdzić, że to dane stały się nową walutą XXI wieku. W zaistniałych okolicznościach managerowie muszą wykazać się dużą elastycznością w zakresie zarządzania tymi danymi, skupiając się na automatyzacji i optymalizacji procesów oraz kontroli kosztów przetwarzania danych w infrastrukturze IT. Z naszych obserwacji wynika, iż spora część przedsiębiorstw nie posiada jeszcze odpowiednich narzędzi do monitoringu i optymalizacji wykorzystania zasobów IT, przystosowanych do dynamicznie zmieniających się technologii.

Efektywna utylizacja dostępnych zasobów oraz ograniczenie kosztów, rozumiane biznesowo, stają się możliwe dzięki wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi oraz paneli zarządczych umożliwiających predykcję oraz optymalizację kosztów operacyjnych. Wsparcie dla zarządzania usługami w chmurze publicznej nabiera nowego znaczenia, gdy widzimy, jak tego typu narzędzia przyczyniają się do realnego ograniczenia kosztów i zwiększenia elastyczności eksploatowanej infrastruktury w środowisku hybrydowym.

Przedstawione przez nas case study rozwiązania u jednego z naszych klientów z sektora energetycznego, stanowi praktyczny przykład, jak odpowiednie narzędzia mogą przynieść wymierne korzyści dla organizacji. W Cloudware nie tylko dostarczamy narzędzia, ale także wdrażamy je w sposób, który najlepiej odpowiada potrzebom naszych klientów, umożliwiając im być sprytniejszymi od AI w zarządzaniu zasobami IT. 

Cloudware Polska nieustannie wspiera klientów w dziedzinie zarządzania zasobami IT. Widzimy kluczową rolę, jaką odgrywają narzędzia takie jak APM IBM Instana i ARM IBM Turbonomic w rozwijaniu biznesu. To właśnie dzięki nim możliwe jest nie tylko skrócenie czasu wykrywania awarii, ale także ich ewentualna predykcja, co znacząco wpływa na ciągłość działania aplikacji oraz zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa

Zarejestruj się
Prelegenci
Prelegenci głowy (10)

Tomasz Bitner

Program Director

CIONET & Digital Excellence

Prelegenci głowy (6)-2

Jacek Dobrowolski

Kierownik Działu
Monitorowania

Cloudware

Program wydarzenia

ONLINE

 

Organizatorzy
programu
Partner warsztatu