CHMURA Z PUNKTU WIDZENIA BIZNESU I OGRANIZACJI  

Zapraszamy do całorocznego programu Cloud Excellence służącego szerzeniu wiedzy i dobrych praktyk o adopcji chmury (prywatnej i publicznej). Bardziej od konkretnych technologii interesuje nas transformacja biznesu i wyzwania organizacyjne.

Celem programu jest stworzenie społeczności najbardziej zaangażowanych pod względem pod względem adopcji cloudu firm w Polsce oraz pomoc organizacjom będącym na początku drogi w wyborze właściwych scenariuszy, odpowiednim przygotowaniu zarówno pod względem technicznym jak i organizacyjnym.

W programie stawiamy na spotkania inspiracyjno-praktyczne, które umożliwią lepsze wzajemne zrozumienie wyzwań i potrzeb, dzielenie się dobrymi praktykami oraz wypracowanie wspólnych rekomendacji służących całej społeczności.

 

Click me

Cloud Excellence
Cloud Excellence
Cloud Excellence
Cloud Excellence
Cloud Excellence
Cloud Excellence

 

 

Logo CLEX (7)

   

JESTEŚMY PARTNEREM

    

JESTEŚMY PARTNEREM (1)
Cloud Excellence - grupa ekspercka-1

RADA PROGRAMOWA

Nad jakością tematyki spotkań oraz rozwojem programu tak, aby jak najlepiej służył społeczności czuwa Rada Programowa Cloud Excellence.

Cloud Excellence
Strefa wiedzy
Cloud Excellence - podsumowanie #1

ORGANIZATORZY

CLEX (11)