SPOTKANIE POPROWADZĄ:

Warsztaty Security Excellence

Zarejestruj się i dołącz do spotkania online.
Zapraszamy!

ONLINE

15:00 - 16:30
Spotkanie w formie dyskusji z wprowadzeniem do tematów przewodnich przez ekspertów Microsoft.
 1. EU Data Boundary
  Sesja nie tylko dla Inspektorów Ochrony Danych i nie tylko dotycząca danych osobowych – na horyzoncie nadciąga regulacyjne tsunami…

  EU Data Boundary (EUDB) – projekt Microsoft mający na celu uproszczenie pracy administratorów w Unii Europejskiej przy ocenie ryzyka przetwarzania i zarządzaniu transferami danych.

  • Na czym polega?
  • Jak sprawdzić która usługa chmurowa spełnia wymagania EUDB?
  • Jak skonfigurować usługę chmurową by dane były przetwarzane wyłącznie w Europie?
  • Jakie będą kolejne kroki?

  /Michał Jaworski

 2. NIS2
  Pod koniec grudnia 2022 r. opublikowane zostały dwie skorelowane ze sobą dyrektywy – tzw. CER oraz NIS2. Stanowią one harmonizację pewnych norm minimalnych, dzięki którym będzie możliwe zapewnienie ciągłości świadczenia usług kluczowych na wewnętrznym rynku UE oraz zwiększenie odporności podmiotów krytycznych.

  Obie dyrektywy nie pojawiły się w próżni. NIS2 zastępuje dotychczasową dyrektywę o wysokim wspólnym, poziomie cyberbezpieczeństwa w UE, w związku z którą ustanowiony został krajowy system cyberbezpieczeństwa. CER natomiast to następca dyrektywy z 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej, której wdrożenie odbyło się poprzez ustawę o zarządzaniu kryzysowym wraz z aktami wykonawczymi.

  W dotychczasowym stanie prawnym w Polsce funkcjonują dwa podobne do siebie systemy, dwa wykazy i dwa zestawy dokumentów normatywnych – jeden dla operatorów usług kluczowych, drugi dla operatorów infrastruktury krytycznej.
  Porozmawiajmy o tym, czy nowe dyrektywy, według deklaracji twórców „widzące się” wzajemnie, ułatwią funkcjonowanie podmiotów na rynku regulowanym? Jaki będzie zakres nowych aktów prawnych?


  /Krzysztof Malesa

Zapraszamy!

PARTNER SPOTKANIA