PRELEGENCI:

Chmura - szanse biznesowe a wyzwania bezpieczeństwa

AGENDA SPOTKANIA

Warszawa, ul. Mysia 3 (centrum konferencyjne, III piętro)

15:00
ROZMOWA Z GOŚCIEM SPECJALNYM

Artur Kurcweil, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Technologii, PKO Bank Polski
⇒  Jak wbudować technologie i security w swój biznes dając realną wartość firmie oraz jej klientom, o programie Road to Cloud i przyszłości chmury, która staje się kluczową technologią i przewagą konkurencyjną zapewniającą ciągłość biznesową i bezpieczeństwo geopolityczne dla wielu firm.

15:30
WPROWADZENIE DO SESJI

Security Excellence: wyzwania na styku IT, security i biznesu.
Wprowadzenie do sesji i zagadnień poruszanych podczas prezentacji oraz dyskusji poprowadzi Tomasz Matuła. 

15:40
PREZENTACJA CASE STUDIES

Paweł Westfalewicz , Dyrektor Departamentu Architektury, PGE Systemy
⇒  Jak chmura „komplikuje” perspektywę bezpieczeństwa w ”klasycznej” organizacji - lessons learned. W jaki sposób migracja do chmury wpłynęła na podejście do bezpieczeństwa informacji. Na jakie problemy integracyjne można się natknąć w przypadku wdrożeń chmury. 

Jacek Skorupka, Global CISO, Medicover
⇒ Cybersecurity: regulatory patchwork. O najważniejszych regulacjach na rynku związanych z cyberbezpieczeństwem ,IT i chmurą, jakich branż / podmiotów dotyczą oraz o największych wyzwania związanych z regulacjami (GDPR, DORA, UKSC, NIS2).

16:30
PANEL DYSKUSYJNY

Paweł Dłużewski, CISO, LUX MED
Beata Mycer, CIO, ULTIMO
Łukasz Wojewoda, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, KPRM
Andrzej Załuski, Head of IT, Michał Sołowow Group

⇒  Jakie są największe bariery głębszego wejścia do chmury z punktu wi­dzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, prywatności i ochro­ny informacji? Regulacje i compliance, organizacyjne, technologiczne, kontraktowe (dostawca chmury czy SaaS a usługobiorca)?

ORGANIZATORZY