Copy of CIONET ROADSHOW POLSKA wiosna (3)

 

PRELEGENCI

Program

AC Hotel by Marriott Wrocław

Pl. Wolności 10

WROCŁAW

14:00 - 14:15
Otwarcie spotkania

Katarzyna Kęsicka & Tomasz Bitner, CIONET

15:35 - 16:00
Dyskusja w formacie fischbowl
  • Jakie są źródła poblemów w podnoszeniu efektywności IT?
  • Jakie metody i narzędzia podnoszą efektywność IT?
  • Jakich metryk używać do mierzenia efektywności IT?
16:00 - 16:40
Jak zarządzać ryzykiem umów chmurowych?
Michał Kulesza, RYMARZ ZDORT MARUTA

Partnerzy spotkania