PRELEGENCI

Program

Restauracja Plac Nowy 1

Pl. Nowy 1 

Kraków

 

14:00 - 14:15
Otwarcie spotkania

Dorota Wasilak  & Tomasz Bitner, CIONET

16:00 - 17:00
Dyskusja z prelegentami w formacie fishbowl
  • Jakie są źródła poblemów w podnoszeniu efektywności IT?
  • Jakie metody i narzędzia podnoszą efektywność IT?
  • Jakich metryk używać do mierzenia efektywności IT?
17:00 - 17:45
Zarządzanie ryzykiem umów chmurowych
Marcin Maruta, RYMARZ ZDORT MARUTA

Partners