DATA EXCELLENCE - WARSZTATY TECHNOLOGICZNE

Technologie wspierające demokratyzację analityki

W czasie warsztatów omówimy i zademonstrujemy wybrane elementy platformy dostarczającej kompletny zestaw rozwiązań do przetwarzania i analizy danych, ze szczególnym uwzględnieniem komponentów dotyczących wyjaśnialności i zaufania do modeli AI (np. w kontekście regulacji unijnych), zaufanie do danych, współpracę w projektach użytkowników biznesowych oraz technicznych, zintegrowane rozwiązania sprofilowane dla różnych grup użytkowników, realizację MLOps bez wąskich gardeł, automatyzację żmudnych procesów przetwarzania danych. Prezentacja będzie miała charakter przeglądowy, ale akcenty będą postawione na te elementy rozwiązań IBM, które stanowią wyróżniki oferty IBM na rynku i korespondują z aktualnymi wyzwaniami z obszaru Data & AI.

 

Nowe wezwanie do działania

 

PRELEGENCI

13:00 - 14:00
Technologie wspierające demokratyzację analityki

Agenda spotkania:

  • Dobre odżywianie” kluczowe dla wzrostu i rozwoju AI – katalog danych jako narzędzie porządkowania, zarządzania i wyszukiwania danych
  • Wykorzystanie AI w automatyzacji żmudnych procesów przetwarzania danych
  • Przyjazna oraz wspólna przestrzeń pracy zespołowej dla użytkowników biznesowych i technicznych
  • Korzyści z wykorzystania platformy z pełnym spektrum zintegrowanych rozwiązań Data & AI - kompletność wizji, wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo wymagane w rozwiązaniach klasy enterprise
  • Łatwość przenoszenia rozwiązań Open Source do platformy
  • Transparentność i wyjaśnialność działania AI – rozwiązania IBM będące odpowiedzią na wymagania regulatorów

PARTNER