DATA EXCELLENCE - WARSZTATY TECHNOLOGICZNE

Demokratyzacja dostępu do danych na potrzeby Business Intelligence i Artificial Intelligence

Dane są zasobem naturalnym XXI wieku, dlatego coraz więcej osób w organizacji chce mieć do nich dostęp na potrzeby procesów biznesowych, raportowania i analityki. Jednak tak jak deszcz może jednocześnie być źródłem życiodajnej wody jak i powodem niszczących powodzi, tak dane wykorzystane nieumiejętnie mogą powodować szkody. Dlatego organizacje nastawione na dane ("data driven organizations") stają przed wyzwaniami, jak zapewnić szeroki do nich dostęp, jednocześnie dbając o ich integralność i bezpieczeństwo. Stąd rozwiązania typu "data mesh", czy "data fabric", które konsolidują dostęp do informacji i udostępnianie jej szerokiemu gronu odbiorców. Ta idea umożliwia również wykorzystanie danych na potrzeby analityki i mechanizmów sztucznej inteligencji. Dodatkowo platformy danych umożliwiają wykorzystanie raportów, czy wyuczonych modeli AI w procesach biznesowych.
Podczas warsztatu opowiemy o trendach w budowaniu architektur "data mesh", demokratyzacji dostępu do danych i wykorzystaniu ich właśnie w AI i procesach biznesowych.

PRELEGENCI

15:00 - 16:00
Demokratyzacja dostępu do danych na potrzeby Business Intelligence i Artificial Intelligence
W czasie planowanego warsztatu dowiedzą się Państwo m.in.:

  • Jakie są zalety i wady architektury „data-mesh”,
  • Kiedy warto zainwestować w taką architekturę,
  • Zalety i wady szerokiego dostępu do danych,
  • Jak taka architektura wspiera rozwiązania Business Intelligence,

A także:

  • Jakie są szanse i zagrożenia płynące z demokratyzacji AI,
  • Gdzie odniosła ona sukces,
  • Jaka jest rola właściwej strategii AI w działalności firm.

PARTNER