Warsztaty technologiczne
Poniedziałek 4 grudnia 2023 | 14:00 | Online

Bezpieczeństwo i zaufanie do modeli AI w komercyjnym zastosowaniu Generatywnej Sztucznej Inteligencji 

Cionet small white logo
Digital Excellence small white logo
Do wydarzenia pozostało

Bezpieczeństwo i zaufanie do modeli AI w komercyjnym zastosowaniu Generatywnej Sztucznej Inteligencji

Podczas warsztatu, będziemy eksplorować możliwości, jakie oferują duże modele językowe (LLM) dostępne na platformie IBM watsonx oraz modele udostępniane przez społeczność HuggingFace.

Podczas pierwszej części warsztatu skupimy się na tym, jak duże modele językowe mogą wpłynąć na sposób naszej pracy i zmiany w organizacjach. Omówimy kwestie związane z bezpieczeństwem oraz transparentnością modeli podczas budowy własnych aplikacji.

Modele IBM są specjalnie dostosowane do zastosowań biznesowych, wymagających wysokiego poziomu precyzji i dokładności. Zostały one przeszkolone w zakresie zbiorów danych istotnych dla biznesu w wielu domenach biznesowych.

Podejście IBM zapewnia, że modele są wyselekcjonowane do użytku biznesowego, z naciskiem na odpowiedzialne wdrażanie i rozwiązywanie kluczowych kwestii, takich jak zarządzanie, ocena ryzyka, obawy dotyczące prywatności i ograniczanie uprzedzeń.

W trakcie drugiej części zaprezentujemy praktyczne przykłady zastosowania modeli językowych IBM.

Prelegenci
Robert Kleniewski (1)

Robert Kleniewski

IT Architect

IBM

Jarosław Morawski (3)

Jarosław Morawski

CMO/Business
Development Manager

Goldenore

14:00 - 15:00
Bezpieczeństwo i zaufanie do modeli AI w komercyjnym zastosowaniu Generatywnej Sztucznej Inteligencji

Agenda spotkania:

  • Generative AI (GenAI)– duże modele językowe (LLM). Najważniejsze cechy i możliwości
  • Przykłady biznesowych zastosowań GenerativeAI
  • Jakie zagrożenia i ryzyka wiążą się z korzystaniem z najbardziej popularnych modeli LLM w środowiskach chmury publicznej?
  • W jaki sposób dane, ich jakość i poufność wpływają na jakość działania i adopcję modeli LLM?
  • Zarządzanie cyklem życia modeli LLM jako kluczowy czynnik sukcesu projektu GenAI
  • Demonstracja praktycznych zastosowań GenAI na platformie IBM watsonx
Organizatorzy programu
Partner warsztatu