DATA EXCELLENCE #1 SESJA STARTEGICZNA

Roadmapa rozwoju BI/AI

Klasyczne hurtownie danych i wykorzystujące je systemy raportowe są nadal częstym komponentem architektury systemów analitycznych. Jednocześnie pojawiają się ciągle nowe modele wykorzystania danych w firmach „data driven”, a wdrażane rozwiązania są coraz bardziej złożone zarówno od strony analitycznej jak i technologicznej. Efektywne wdrażanie takich zmian wymaga przygotowania i konsekwentnego wdrażania mapy drogowej rozwoju obszaru BI/AI w organizacji. Taka mapa drogowa pozwala na stworzenie dopasowanej do organizacji docelowej architektury, która np. może korzystać z chmur obliczeniowych, sięgać po nowe narzędzia analityczne, wdrażać rozwiązania zaawansowanej analizy danych w systemach operacyjnych i jednocześnie odpowiadać na potrzeby biznesowe. Dodatkowo, w obliczu dużej zmienności możliwych strategii, dostępnych rozwiązań analitycznych, oraz wyzwań biznesowych organizacje zmuszone są do stałego zarządzania roadmapą rozwoju BI/AI.

#1 SESJA STRATEGICZNA

PRELEGENCI

Program

Spotykamy się w centrum Warszawy w Brain Embassy 

UL. CZACKIEGO 15/17, Warszawa

16:10 - 17:10
Prezentacje CASE STUDIES

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane 4 case studies

 • Roadmapa rozwoju platformy analitycznej od Data Lake do Data Lakehouse.
  Krystian Hatała, Head of Data and Analytics Platform, CCC Group
  Wojciech Górniak, Head of Data & AI Hub, CCC Group

 • Analiza i modelowanie zachowania użytkowników na stronach interetowych. Od rsynch i parsowania w Pearlu do rozwiązania w chmurze AWS.
  Radosław Kita, Head of Data Science, RASP 

 • Kompleksowa architektura danych i analityki w Polkomtel.
  Jarosław Bartosik, BI Department Deputy Director, Polkomtel 

 • Zastosowanie referencyjnej architektury danych i wzorców projektowych do zwinnego zarządzania danymi w rozproszonej organizacji.
  Wojciech Wronka,
  Data & Solution Architect, Citi