DATA EXCELLENCE #2 SESJA STARTEGICZNA

Jak zapewnić, żeby organizacja efektywnie korzystała z analityki

Klasyczne Demokratyzacja dostępu do danych to fundament strategii „data driven”. W szerokim dostępie pracowników do danych poszukujemy wzrostu efektywności i szans na innowację. Niestety praktyka pokazuje, że zapewnienie, że organizacja w efektywny sposób będzie korzystała z dostępnych zasobów informacyjnych i narzędzi analitycznych nie jest proste. Wiąże się to z szeregiem wyzwań. Pierwszym z nich jest odpowiednie przygotowanie i przechowywanie danych oraz dostosowanie narzędzi Business Intelligence i analitycznych do potrzeb użytkowników. Wiele organizacji obecnie zadaje sobie pytanie, czy podejście data-mesh może im w tym pomóc. Ważnym zagadnieniem jest również odpowiednie połączenie wniosków z analiz z procesami biznesowymi – w jaki sposób produkcyjnie wykorzystywać analitykę, jak tworzyć i korzystać z silników reguł decyzyjnych? W końcu wyzwaniem jest przekonanie i nauczenie pracowników jak efektywnie korzystać z rozwiązań analitycznych – jak to najskuteczniej realizować?

New call-to-action

PRELEGENCI

Program

Spotykamy się w SEN Events!

ul. Wioślarska 6

16:10 - 17:10
Prezentacje CASE STUDIES

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane 4 case studies

 • Mapy potrzeb zdrowotnych - czyli o analizie danych i zarządzaniu informacją w Ministerstwie Zdrowia.
  Milena Kozioł - Rostkowska, zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia

 • Organizacja społeczności analitycznej w Żabce.
  Karim Sylla, Dyrektor Analiz Biznesowych, Żabka

 • BIK Open Api
  Paweł Żurek, Dyrektor Departamentu Utrzymania Aplikacji i Infrastruktury, BIK

 • Szukanie drogi do doskonałego (użytecznego) systemu BI.
  Jan Kosmala, Data Engineering Manager, OLX Group


ORGANIZATOR

CIONET.         Digital Excellence

 

PARTNERZY