Join us
Login

Zielona transformacja

Published by Łukasz Świst
February 15, 2021 @ 3:05 PM

Zrównoważony rozwój przestaje być postrzegany wyłącznie jako element społecznej odpowiedzialności biznesu a zaczyna być uznawany za szansę rozwojową. Digital sustainability (Zrównoważona transformacja) - wykorzystywanie technologii cyfrowych z myślą o ochronie klimatu i ograniczaniu śladu węglowego to recepta na poprawienie konkurencyjności i wydajności biznesowej na ścieżce wychodzenia z kryzysu wywołanego przez pandemię. Oferowane przez Software AG rozwiązania w obszarze Internet of Things (Internetu Rzeczy) oraz analityki otwierają praktycznie nieograniczone możliwości dla tego typu inicjatyw.

Czy rozszerzanie i tak złożonych inicjatyw cyfrowej transformacji o aspekty zrównoważonego rozwoju ma w ogóle sens? Z opublikowanego niedawno raportu The European double up opracowanego przez Accenture wynika, że firmy, które równocześnie prowadzą transformację cyfrową oraz wprowadzają zrównoważone praktyki mają większe szanse, żeby wyjść z kryzysu spowodowanego pandemią nie tylko szybciej, ale także ze zwiększoną odpornością na przyszłe nieprzewidywalne zdarzenia. Blisko połowa (45%) europejskich przedsiębiorstw uznaje za priorytet zarówno inwestycje w transformację cyfrową jak i zrównoważony rozwój. Firmy ze starego kontynentu zamierzają inwestować przede wszystkim w sztuczną inteligencję (40%) i chmurę (37%) a równocześnie chcą tak prowadzić inwestycje, żeby ich modele biznesowe stawały się bardziej zrównoważone (30%). Większość firm (61%), które stawiają na taką podwójną transformację już dzisiaj odnosi z tego korzyści. Modele biznesowe, które bazują na nowoczesnej technologii a przy tym pozwalają ograniczać negatywny wpływ na środowisko przynoszą im 10% przychodów. W ciągu trzech lat wartość ta ma wzrosnąć do 80%.

Trendy związane z ekologią takie jak green IT są obecne od lat, koncentrowały się jednak raczej na dostarczaniu wymiernych korzyści przy wykorzystaniu zielonych technologii w obrębie centrów danych. Digital sustainability idzie o krok dalej, ponieważ zielona perspektywa jest włączana już na wczesnych etapach wszystkich projektów informatycznych. Ze względu na to, że gospodarka staje się coraz bardziej cyfrowa, dotyczy to więc praktycznie każdego projektu biznesowego. Przez to IT staje się kluczowym elementem, który pozwala zarówno przyspieszać transformację, zapewniać korzyści biznesowe i ograniczać negatywny wpływ realizowanych procesów na środowisko.

Rozważanie wpływu inicjatyw transformacyjnych na środowisko staje się dzisiaj integralnym elementem strategii biznesowej. Organizacje, które rozwijają się w ten sposób dostarczają korzyści nie tylko udziałowcom, ale wszystkim interesariuszom. W tej sytuacji CIO zaczyna brać odpowiedzialność nie tylko za wyniki biznesowe, ale także za wpływ, jaki cyfrowa transformacja ma na ludzi, środowisko naturalne i przyszłe pokolenia. Ułatwiając ludziom komunikację, dostarczając możliwości kontrolowania otoczenia, analizowania i prognozowania zdarzeń, technologia cyfrowa przestaje być problemem a zaczyna - kluczowym elementem rozwiązania.

Potęga inteligentnych urządzeń

Chyba największy potencjał w zakresie digital sustainability mają technologie tworzące szeroko pojęty Internet of Things (IoT). Inteligentne urządzenia, czujniki umieszczane w budynkach, fabrykach, pojazdach w połączeniu z zaawansowaną analityką otwierają praktycznie nieograniczone możliwości w zakresie kontrolowania i optymalizowania zużycia energii, ograniczania wpuszczania do atmosfery szkodliwych substancji czy redukowania wykorzystania surowców produkcyjnych.

Oferowana przez Software AG platforma Cumulocity IoT wykorzystywana jest np. przez producenta turbin wiatrowych generujących zieloną energię. Są one dostarczane wraz z usługą zapewniającą ich użytkownikom optymalizację działania i osiągnięcie maksymalnych korzyści z inwestycji. Spływające na bieżąco informacje z czujników w turbinach pozwalają nie tylko monitorować sytuację, ale także modyfikować ich działanie w taki sposób, żeby osiągać najlepsze efekty.

Cumulocity to platforma, która pozwala łączyć poszczególne elementy IoT – mierniki, sensory, w kompletne rozwiązania a do tego zarządzać urządzeniami dostarczając wszystkich informacji o lokalizacji czy wykorzystywanym oprogramowaniu. Wykorzystując silnik do analizy strumieniowej danych pozwala na przetwarzanie dużych ilości komunikatów a osadzone modele predykcyjne umożliwiają prowadzenie zaawansowanych analiz i przewidywanie zdarzeń.

W Londynie Cumulocity IoT wykorzystywana jest do ograniczania zanieczyszczeń generowanych przez stare autobusy z silnikami diesla. Miasto planuje wymianę floty pojazdów na bardziej nowoczesne, ale projekt ze względu na wysokie koszty rozłożony jest na lata. Dlatego zdecydowano się tymczasowe rozwiązanie: instalację dodatkowych systemów pozwalających na ograniczanie szkodliwych emisji, które będą zarządzane i monitorowane z wykorzystaniem Cumulocity. W ten sposób miasto będzie miało komplet informacji dotyczących poziomu emisji a także ich dokładnej lokalizacji. Ostatecznie ma to umożliwić tworzenie w mieście stref o bardzo niskiej emisji, ponieważ będzie można optymalizować trasy ograniczając zanieczyszczenia powstające w wyniku niepotrzebnych postojów. Wbudowana w platformę inteligenta analityka pozwala zamieniać big data na smart data. Dlatego system pozwoli również m.in. na prognozowanie problemów, które mogą występować w silnikach.

Skutecznie i szybko

Cumulocity to platforma bezpieczna ale otwarta, dzięki czemu może być integrowana z wieloma produktami i usługami innych firm i może być wykorzystywana w praktycznie dowolnej branży. Dodatkowo ułatwiają to akceleratory rozwiązań, które zawierają rozwiązania typowych dla danego sektora problemów. Jednym z przykładów takiego akceleratora jest IoT Solution Accelerator for Water Management, gotowe rozwiązanie Cumulocity zaprojektowane dla firm wodociągowych z myślą o zarządzaniu infrastrukturą przy wykorzystaniu danych i analiz w czasie rzeczywistym. Podłączone do platformy czujniki informują na bieżąco o ciśnieniu wody i umożliwiają wykrywanie i lokalizowanie wycieków oraz zdalne rozwiązywanie części problemów.

Jedna z australijskich firm wodociągowych wykorzystała ten akcelerator do błyskawicznej kompleksowej optymalizacji systemu dystrybucyjnego i wykrywania wycieków wody – zarówno na terenach należących do klientów jak również z należących do firmy rur i zbiorników. Możliwe jest także stałe monitorowanie zużycia i dostosowywanie przepływu wody do zmieniających się wymagań. Przyniosło to nie tylko oszczędności na poziomie 30 mln euro, ale także miało „zielony efekt” w postaci oszczędności wody, która w dotykanych suszą rejonach Australii jest niezwykle cennym zasobem. Wszystkie dane – dzięki wbudowanym mechanizmom raportującym – można agregować i przekazywać zgodnie ze wszystkimi wymogami regulacyjnymi.

Co to oznacza w praktyce dla firmy i środowiska? W przeszłości duże straty wody były uznawane za nieunikniony koszt prowadzenia tego biznesu. W Australii, najbardziej suchym kontynencie świata, z największym zużyciem czystej wody, każda zmiana na plus ma kolosalne znaczenie. Dzięki technologii IoT oraz inteligentnej analityce udaje się to zmieniać a firma odnosi korzyści finansowe. I to jest właśnie sedno digital sustainability.

Posted in:CIONET Poland

You May Also Like

These Stories on CIONET Poland

Subscribe by Email

No Comments Yet

Let us know what you think