Join us
Login

Zaczynamy z chmurą

Published by Wanda Żółcińska
May 27, 2020 @ 11:34 PM

Jakie są najważniejsze bariery wejścia do chmury i od czego zacząć podróż z chmurą? Podczas spotkania specjalnego CIONET rozmawialiśmy na ten temat z ekspertami: Ernestem Orłowskim Dyrektorem Transformacji Cyfrowej w Chmurze Krajowej i Adamem Dzwonkowskim, Dyrektorem Microsoft Technology Center w Warszawie. Przedstawiamy najważniejsze wnioski z rozmowy.

Kluczowe bariery przejścia do chmury

  • Jako konsumenci jesteśmy bardzo zaawansowani w korzystaniu z usług chmurowych, a w biznesie – w różnym stopniu. Są startupy, dla których chmura jest pierwszym wyborem, wiele firm zdecydowało się już na transformację z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, ale wciąż wiele organizacji jest dopiero na początku tej drogi i zastanawia się, jak wykonać pierwszy krok.
  • Jedną z barier są ograniczenia formalno-prawne, w Polsce kilka sektorów podlega silnym regulacjom, to znacząca bariera w szerszej adopcji chmury. Teraz, dzięki partnerstwu OChK i Microsoft, wiele z tych barier uda się pokonać. Microsoft przykłada szczególną wagę do zgodności z prawem innymi regulacjami sektorowymi.
  • Drugą barierą są kwestie związane z kompetencjami zespołu – w organizacjach często brakuje osób, które skutecznie poprowadziłyby transformację, która „z definicji” jest obarczona ryzykiem. Microsoft i OChK będą wspierał firmy, prowadząc na dużą skalę program edukacyjny tak kadr technicznych, jak i zarządzania zmianą.

Jak zacząć transformację do cloudu?

  • Warto przeanalizować temat w kontekście swojej organizacji. Za chmurą stoi technologia, a dla przedsiębiorstwa istotna jest strategia biznesowa. Działy IT powinny rozumieć, jak pracuje biznes, co pozwoli im być aktywnym partnerem i nie tylko reagować na „zlecenia” z biznesu, ale też proponować biznesowi nowe inicjatywy. Trzeba poznać technologię, a środowisko IT z natury lubi (bo musi?) uczyć się nowych rzeczy i wprowadzać innowacyjne zmiany. Ernest Orłowski zaprasza do Microsoft Technology Center, gdzie można tę podróż z Microsoft i partnerami rozpocząć, wziąć udział w sesjach onboardingowych, ułatwić sobie start ucząc się na w sposób zorganizowany w oparciu na doświadczenia bardziej rozwiniętych rynków.
  • W organizacjach wykorzystywane są różne technologie. Microsoft działa w układzie partnerskim z największymi dostawcami rozwiązań na rynku, zatrudnia specjalistów od różnych technologii i jest w stanie sprawnie współdziałać z producentami aplikacji – w tym dawną konkurencją, nieważne w jakiej technologii firma posiada rozwiązanie, eksperci będą potrafili pomóc je zmigrować do chmury – często wspólnie z jej twórcą i zespołem wdrożeniowym.
  • Przejście do chmury to decyzja strategiczna organizacji, to decyzja o transformacji, która pozwoli ulepszyć i usprawnić procesy biznesowe i lepiej dopasować ofertę do potrzeb klientów umożliwiając skutecznie konkurować na rynku lub realizować procesy dla obywateli. Dla przedsiębiorstwa jest to także pewna zmiana modelu dostarczania usług IT. Teraz poziom podstawowej infrastruktury będzie po stronie dostawcy chmury, któremu trzeba będzie zaufać, samemu koncentrując się na maksymalizacji satysfakcji z wykorzystywanej technologii.
  • Koncepcja chmury obliczeniowej sprowadza zaawansowaną i kiedyś drogą technologię „pod strzechy”. Część nowych rozwiązań, które pojawiają się na rynku jest dostępna tylko w chmurze. Nie jest też możliwa szybka budowa wielu rozwiązań bez wykorzystania chmury, gdzie rozwiązania buduje się bardziej elastycznie korzystając z gotowych klocków.
  • Gdy decyzja strategiczna została podjęta, to przechodzimy do działań taktycznych maksymalizując wykorzystanie technologii.

Jak zachęcić ekspertów w organizacjach do tego, żeby się kształcili od nowa?

  • Cykl ciągłego uczenia się obowiązuje od dawna, zwłaszcza w IT. Teraz ten trend przyspieszył. Dostępne są różne metody nauki, kursy online, stacjonarne, laboratoria. To w pełni interaktywne formy, dzięki którym można zapoznawać się z technologią. Microsoft i Chmura Krajowa korzystają z gotowych programów edukacyjnych pomagających rozpocząć swoją przygodę z chmurą tak dla początkujących informatyków, poprzez uzupełnienie wiedzy ekspertów, kończąc na szkoleń dla biznesu.

undefined

Sesja Q&A

Jak zrobić analizę czy migracja do chmury ma sens? 

Ważna jest część technologiczna przejścia do chmury i część, która wiąże się z zaplanowaniem tego w odpowiedni sposób. W Microsoft działa Customer Success Unit, w którym eksperci wspólnie z klientem pracują nad jak najlepszym wykorzystaniem wartości z chmury. To także praca nad scenariuszem wejścia do chmury, szkolenie użytkowników, opracowanie planu wdrożenia, adopcji i utrzymania, przygotowania użytkowników wewnątrz organizacji, tak aby chmura stała się elementem transformacji.

Częstym błędem, który funkcjonuje w początkowej fazie rozmów o chmurze, jest przekonanie, że to projekt działu IT. Coraz więcej projektów jest inicjowanych przez biznes, który na co dzień wykorzystuje chmurę w obszarze konsumenckim i widzi jej efekty w swoim życiu. Chmura wiąże się ze zmianą podejścia w całej organizacji, zmianą metodyki realizacji projektów, a także przeprojektowaniu procesów i struktur biznesowych i IT

Kwestie bezpieczeństwa – jak o tym rozmawiać z zarządem? 

Przejście do chmury to przejście na kolejny poziom, gdzie mamy znacznie więcej usług. Szukamy wartości i rozwiązań, które dają przewagę nad tym, co jesteśmy w stanie zrobić bez chmury. Silnym argumentem jest bezpieczeństwo, w które Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie - co miesiąc przetwarzane są 4 mld sygnałów, a 3,5 tys. ekspertów śledzi te sygnały pod kątem zagrożeń. Skala algorytmów, które dbają o bezpieczeństwo danych jest absolutnie niedościgniona dla nawet największych firm, w których nie jest to podstawowym biznesem. Dodatkowo, partnerstwo Microsoft i Operatora Chmury Krajowej oznacza nowe korzyści związane z lokalizacją danych w Polsce, co jest bardzo istotne dla wielu organizacji z punktu widzenia regulacyjnego.

Jak odpowiednio dobrać partnera transformacji cloudowej?

O komentarz poprosiliśmy Annę Filutowicz, która odpowiada za kanał partnerski Microsoft w Polsce.

Microsoft mocno stawia na współpracę z partnerami – to ekosystem ok. 6 tysiąca partnerskich firm, o bardzo zróżnicowanych profilach.

Fundamentem współpracy jest dobre przygotowanie kompetencyjne partnerów, aby z wyprzedzeniem dostarczali usługi, które mogą być potrzebne na rynku polskim, przecierali szlaki dla swoich klientów. Większość partnerów sama przeszła transformację cyfrową i dzięki temu jest wiarygodna w nowych projektach.

Jak sprawdzić kompetencje partnerów?

Warto patrzeć na referencje, certyfikaty, pytać o ludzi. Nie ma jednak jednej odpowiedzi, jaki partner jest dobry dla danego klienta, bo różnorodność potrzeb jest ogromna. Warto rozmawiać o portfolio usług - ważne, aby na pierwszym etapie miał usługi związane z kompleksowym planem migracji do chmury. Później trzeba kłaść nacisk na zarządzanie i utrzymanie usług, nieustanną pracę nad optymalizacją, także kosztową. Dobrzy partnerzy doradzają, jak podejść strategicznie do architektury.

Posted in:CIONET Poland

You May Also Like

These Stories on CIONET Poland

Subscribe by Email

No Comments Yet

Let us know what you think