Join us
Login

Sztuczna inteligencja owocuje latem

Published by Redakcja CIONET Polska
June 09, 2020 @ 2:43 PM

Co ma wspólnego sztuczna inteligencja z pospolitym warzywem? I jak się ma do tego COVID-19? Wreszcie – kogo fascynuje, a kto się jej obawia? Te i inne wątki dotyczące AI podjęliśmy w rozmowie z prof. Aleksandrą Przegalińską, gościem ostatniego przed wakacjami spotkania społeczności CIONET o nowych rolach w IT. Błyskotliwa ekspertka w dziedzinie sztucznej inteligencji podzieliła się przemyśleniami na temat tego, czy AI kreuje nowe zawody.

  • Okazuje się, że sezonowość dotyczy także sztucznej inteligencji. „Zima”, charakteryzująca się ograniczeniem funduszy, wstrzymaniem prac badawczych oraz nieufnością inwestorów, przeplata się z „latem”, które przynosi wzrost finansowania, duże nadzieje i oczekiwania względem technologii AI. Paradoksalnie, „sezon zimowy” potrafi być dla sztucznej inteligencji produktywny – dwa minione okresy „przykręcenia kurka” zaowocowały bowiem opracowaniem systemów ekspertowych i robotyki.
  • Obecnie znajdujemy się w fazie boomu na sztuczną inteligencję. Ta sytuacja nie powinna wzbudzać niepokoju, jednak ma też swoje ciemne strony. Przede wszystkim na fali popularności tematu wsparcie otrzymują projekty spod znaku AI niezależnie od ich potencjału i realnej wartości.
  • Kolejny problem to tendencja do swoistego overbrandingu: nawet najprostsze produkty (jak choćby cebula czy krzesło) aspirują do tego, by zawierać narzędzia AI. Nadużywanie etykiety „sztuczna inteligencja” sprawia, że trudno odróżnić rozwiązania, które faktycznie ją wykorzystują, od tych opartych na klasycznej algorytmice. Ponadto może spowodować lęk społeczny za sprawą nadmiernego eksponowania dziedziny dla wielu osób niezrozumiałej, a przez to niebezpiecznej. Tymczasem takie technologie powinny jak najszybciej stać się „oswojonym”, naturalnym i oczywistym elementem produktów.
  • Do przeszłości należą czasy, gdy na polu sztucznej inteligencji Ameryka działała inaczej niż kraje europejskie. W ostatnich latach podejścia do zagadnienia AI po obu stronach Atlantyku bardzo się do siebie upodobniły, szczególnie na poziomie wartości. Różnice polegają jedynie na skali czy sposobie rozłożenia akcentów, np. w USA znajduje się najwięcej spółek określanych jako „pionierzy”. Można ewentualnie mówić o rozbieżnościach między Zachodem a rynkiem chińskim.
  • „Sezon letni” w AI  wciąż przynosi nowe, ciekawe narzędzia dla firm, takie jak Data Canvas czy AI Road Map. Przedsiębiorstwa, które mają ambicję w sposób efektywny i długofalowy korzystać ze sztucznej inteligencji, powinny rozważyć powołanie dedykowanych do tego osób. Chodzi tutaj zarówno o członków zarządu nadzorujących kwestie mapowania i planowania technologii AI, jak i zespoły odpowiedzialne za prace badawcze i wdrożenia. Kluczowe jest – zwłaszcza w przypadku małych i średnich firm – by wyjść poza etap pilotażu i znaleźć zastosowanie dla sztucznej inteligencji w dłuższej perspektywie.
  • W Polsce rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji interesują się szczególnie firmy z branży finansowej i farmaceutycznej. AI okazała się już użyteczna w warunkach pandemii (modelowanie jej przebiegu, szukanie leków); może też zostać wykorzystana w dziedzinie chorób cywilizacyjnych (np. terapia cukrzycy). Ponadto może przynieść korzyści w sektorze sportu (np. w postaci systemów rekomendacyjnych w obszarze rekreacji).
  • Widoczne jest duże zainteresowanie sztuczną inteligencją w wydaniu akademickim. Słuchacze studiów podyplomowych chcą zrozumieć to zjawisko oraz dowiedzieć się, który obszar AI może być przydatny w ich firmie. Przede wszystkim jednak studenci pragną zgłębić aspekty praktyczne, czyli umieć swobodnie programować, a zarazem zyskać podstawy do funkcjonowania w biznesie.  

Możliwości tkwiące w AI są coraz lepiej rozumiane i doceniane. Równolegle z aktualnym zapotrzebowaniem ze strony przedsiębiorstw odczuwany jest głód wiedzy na ten temat wśród osób, które w przyszłości być może zajmą się nim zawodowo. Sztuczna inteligencja, sama wykreowana, zyskała potencjał kreacji nowych ról w IT.

Posted in:CIONET Poland

You May Also Like

These Stories on CIONET Poland

Subscribe by Email

No Comments Yet

Let us know what you think