Join us
Login

Terugblik CIONET LIVE – DIGITAL CAPABILITY DAY 25 januari 2018 – Reaching digital maturity and your GDPR readiness

Published by Floortje Akkerman
January 30, 2018 @ 10:26 AM

Tijdens de eerste Digital Capability Day van 2018 werden de deelnemers meegenomen door Aart van der Vlist (CIO UWV) in een aantal dilemma’s die zijn rol bij de UWV bepalen.

Ambities en realiteit lopen door elkaar. Niet alleen bezig zijn met legacy, maar ook kijken hoe je beweeglijker kan zijn in de toekomst. Voorkom nieuwe legacy als het kan. Aart stipte ook de steeds grotere rol en budget die security opeist. IT bij de UWV ligt altijd onder een vergrootglas. En er zijn de afgelopen jaren veel stappen genomen en de kernsystemen lopen goed. Dit betekent ook ruimte om na te denken hoe je IT volwassenheid kan koppelen aan nieuwe bedrijfsdoelen. Daarvoor is inzicht nodig en dat is precies wat van der Els van Eekelen, CIO CRV presenteerde. Samen CRV is het eerste bedrijf in Nederland dat een IT readiness scan heeft gedaan op basis van het IT-CMF. De resultaten zijn opvallend en de nieuwe sourcingstrategie is – in co-creatie met KPN Consulting – een routekaart naar digitale slagvaardigheid geworden.

CIONET LIVE CIONET LIVE CIONET LIVE

CIONET LIVE CIONET LIVE CIONET LIVE

IT-CMF
IT-CMF assessment helpt CRV om bij Business en IT stakeholders bewustwording te kweken voor de benodigde ‘niet-technische’ capabilities en de prioritering van de sourcing strategie onderdelen. Frank Kennedy van het Innovation Value Institute gaf verder deze middag een overzicht van IT-CMF dat nu met een wereldwijde benchmark database van ruim 700 corporate organisatie een prachtig inzicht verschaft in Digital Readiness in een aantal landen. CIONET gaat dit jaar aan de slag met deze – in onze ogen – interessant onafhankelijk benadering die ontwikkeld is door de Maynooth University in Ierland.

Wat doet IT-CMF
  • Help the organisation understand its current digital profile Identify factors driving digitization
  • Identify barriers preventing it
  • Identify the capabilities required to increase digital maturity
  • Develop a digital capability improvement plan

Meer info en praktijkcase over IT-CMF is hier te vinden. Vragen? Laat het ons weten door een bericht te sturen naar Marita Vleugel via marita@cionet.com 

Posted in:CIONET Netherlands

Subscribe by Email

No Comments Yet

Let us know what you think